سایت مرجع متخصصین ایران irexpert.ir irexperts.ir
 
مشخصات فردی:  
نام: uSrXnD269087 uSrXnD269087 uSrXnD269087
uSrXnD269087 uSrXnD269087

نام خانوادگی: uSrXnD269087
نام پدر: ********
کد ملی: **********
متولد: ********
شهر (و استان): اصفهان‌ (كاشان)
شماره تماس: **** *** ****
آدرس: ***** ********* ***** **** ******* *********** **** **
ایمیل: **************@******.***
آدرس وب: http://irexperts.ir/Site/269087
http://www.irexperts.ir/?269087
irexperts.ir/site/269087
     
مدرک تحصیلی:
مدرک: دکتری غیر پزشکی
رشته تحصیلی: شیمی
گرایش: شیمی الی
دانشگاه: کاشان
مهارتهای تخصصی:
سوابق تحصیلی:
سطح دانشگاه رشته گرایش تاریخ اخذ مدرک
دکتری کاشان شیمی آلی 1393/11/28
کارشناسی ارشد کاشان شیمی آلی 1388/10/30
کارشناسی اصفهان شیمی محض 1383/04/24
سوابق شغلی:
نام شرکت سمت سازمانی شرح فعالیت تاریخ آغاز تاریخ پایان
دوره های گذرانده:
عنوان دوره نمره/امتیاز تاریخ اخذ نام موسسه
کتب و مقالات منتشر شده:
شرکت در سمینار، اجلاس و کنفرانسهای داخلی و بین المللی
عنوان مقاله نقش متخصص Times تاریخ
مقالات و سوابق پژوهشی متخصص:
عنوان تاریخ انجام
آشنایی با زبانهای خارجی:
زبان خارجی Speaking Listening Reading Writing
˜Ï æÈáǐ