سایت مرجع متخصصین ایران irexpert.ir irexperts.ir
 
مشخصات فردی:  
نام: محمدرضا محمدرضا طباطبایی
محمدرضا طباطبایی

نام خانوادگی: طباطبایی
نام پدر: ********
کد ملی: **********
متولد: ********
شهر (و استان): آذربایجان‌ شرقی‌ (تبريز)
شماره تماس: **** *** ****
آدرس: ***** ********* ***** **** ******* *********** **** **
ایمیل: **************@******.***
آدرس وب: https://irexperts.ir/Site/76937
https://www.irexperts.ir/?76937
http://www.ki2100.com
     
مدرک تحصیلی:
مدرک: سیکل
رشته تحصیلی:
گرایش:
دانشگاه:
مهارتهای تخصصی:
مشخصات کامل نشده
سوابق تحصیلی:
سطح دانشگاه رشته گرایش تاریخ اخذ مدرک
سوابق شغلی:
نام شرکت سمت سازمانی شرح فعالیت تاریخ آغاز تاریخ پایان
دوره های گذرانده:
عنوان دوره نمره/امتیاز تاریخ اخذ نام موسسه
کتب و مقالات منتشر شده:
شرکت در سمینار، اجلاس و کنفرانسهای داخلی و بین المللی
عنوان مقاله نقش متخصص Times تاریخ
مقالات و سوابق پژوهشی متخصص:
عنوان تاریخ انجام
ارايه مقاله " ذره اوليه ، رابطه جرم ذره با سرعت و طول موج يا فركانس آن ، اتحاد نيروهاي گرانشي و الكترومغناطيسي , , 1389/05/14
ارايه مقاله " ساخت سرعت سنج حقيقي ، پاياني براي تئوري نسبي بودن سرعتها ، طرح ايراد دوم در نظريه نسبيت خاص , , 1388/11/16
ارايه مقاله " اژدر مافوق صوت , , 1388/10/08
ارايه مقاله " افزايش جرم در میدان گرانشی , , 1388/10/01
ارايه مقاله " كربن يك بسته كامل از اعداد یا ذرات در مبناي دوازده‌تايي يا سيستم شمارش دوجيني است , , 1388/09/20
ارايه مقاله " افزايش سرعت و محاسبه انرژي پتانسيل گرانشي - برسي عمق ديد ما در كيهان , , 1388/03/19
ارايه مقاله " كند شدن زمان و كوتاه شدن متر در ميدان گرانشي ، انتقال به آبي يا سرخ گرانشي و طرح ايراد دوم در نظريه نسبيت عام , , 1388/03/10
ارايه مقاله " افزايش سرعت و افزايش انرژي جنبشي , , 1388/03/07
ارايه مقاله " افزايش سرعت و كاهش دما , , 1388/02/28
ارايه مقاله " آزمون اشترن - گرلاخ ، شعبده و ترفندهاي كوانتومي , , 1388/02/12
ارايه مقاله " مدلي جديد براي اتم , , 1388/01/13
ارايه مقاله " نشانه‌هاي قيامت , , 1388/01/11
ارايه مقاله " فوتون ذره اي يا رشته اي ، فوتون يك ثانيه اي يا چند ثانيه اي ، كوانتيده شدن انرژي در همبافته فضا - زمان , , 1388/01/09
ارايه مقاله " پديده داپلر يا دوپلر براي امواج الكترومغناطيسي و روابط جديد كوانتومي نسبيتي , , 1388/01/03
ارايه مقاله " تكانه ( اندازه حركت ) فوتون , , 1388/01/02
ارايه مقاله " راهكار سوم براي اثبات اصل هم ارزي جرم و انرژي از ديدگاه مكانيك كوانتومي , , 1388/01/01
ارايه مقاله " انحراف پرتو نور در ميدان گرانشي , , 1387/12/29
ارايه مقاله " افزايش سرعت و افزايش توان راكتور شتاب دهنده فضاپيما , , 1387/12/26
ارايه مقاله " حركت زاويه اي و مداري الكترون , , 1387/12/13
ارايه مقاله " بلازارها ، پالسارها و تپ اخترهاي راديويي مدركي براي اثبات نظريه طولي بودن امواج گرانشي هستند , , 1387/11/22
ارايه مقاله " افزايش سرعت و كاهش طول يا حجم , , 1387/10/26
ارائه مقاله " زقوم , , 1387/10/25
ارائه مقاله " تلفيق روح ، كوانتوم و گرانش , , 1387/10/03
جرم صفر و ايجاد شرايط بي وزني ، تسليحات گرانشي // راهكاري جديد براي اثبات اصل هم ارزي جرم و انرژي // ارايه رابطه هم ارزي جرم و انرژي مستقل از سرعت امواج نور و گرانشي , , 1387/09/13
برهمكنش يا واكنش روح با ذرات بدون جرم ( دخان - ذرات الهي ) , , 1387/09/05
ارائه مقاله " مسيح عيسي ابن مريم رسول الله مي‌آيد , , 1387/08/17
ارائه مقاله " محاسبه متريك گرانشي سياه چاله ( جرم نوتروني ) , , 1387/06/12
ارائه مقاله " سياره زمين ما همان طاغوت است , , 1387/05/25
ارائه مقاله " هندسه دوجيني و موسيقي , , 1387/05/18
ارائه مقاله " طرز تشكيل شفق قطبي , , 1387/05/13
ارائه مقاله " ساختار فيزيكي جهنم , , 1387/05/04
ارائه مقاله " اشكال مرموز كشتزارهاي گندم و هندسه دوجيني , , 1387/04/25
ارائه مقاله " فضاي مشبك ، الكتروگراويتي و نيروهاي پيشران و اسپين در فضا , , 1387/04/21
ارائه مقاله " نظريه انفجار بزرگ محال است , , 1387/04/14
ارائه مقاله " انبساط فضا ، توجيهي غير موجه براي انبساط كيهان است , , 1387/04/14
ارائه مقاله " چگونگي پديدار شدن ميدان گرانش منفي ( نيروي ضد جاذبه ) , , 1387/04/10
ارائه مقاله " جنسيت و ساختار زوجين در منظومه شمسي , , 1387/04/08
ارائه مقاله " زوج الكترون - الكترون و پيوند كووالانسي , , 1387/03/29
ارائه مقاله " دو توجيه جديد براي پديده فتوالكتريك , , 1387/03/24
ارائه مقاله " كاينات هوشمند يا ملائكه , , 1387/03/14
ارائه مقاله " منشاء پيدايش ميكرو ارگانيسمها , , 1387/02/27
ارائه مقاله " طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص , , 1386/12/18
ارائه مقاله " هندسه دوجيني و ساختار خورشيد ؛ ذره يا ماده اوليه را باور كنيم , , 1386/12/02
ارائه مقاله " قيامت در پيش است ( انقلاب دوم ستارگان نوتروني ) , , 1386/11/19
ارائه مقاله " آيا كيهان در حال دوران است ? ( ابهامي جديد در تئوري انفجار بزرگ ) , , 1386/11/13
ارائه مقاله " ابهام در تئوري هاوكينگ , , 1386/10/27
ارائه مقاله " GWC ( متمركز كننده امواج گرانشي ) سلاحي مخوف در اختيار يوفوها , , 1386/10/21
ارائه مقاله " هفت طيف مريي و هفت پيامبر خداوند , , 1386/10/21
ارائه مقاله " زوج ماده‌ - ماده‌هاي خنثي عامل اصلي انرژي نوسان خلاء يا انرژي نقطه صفر هستند . , , 1386/10/15
ارائه مقاله " بيضي و ستاره داوود توسعه يافته , , 1386/10/10
ارائه مقاله " نظريه ذرات حجمي و ترديد در تئوري نيروي هسته‌اي قوي , , 1386/10/04
ارائه مقاله " نظريه حبابهاي سطحي و شالوده هندسه دوجيني , , 1386/10/02
ارائه مقاله " تابش پس زمينه كيهاني يا اثر دوپلر در سرعتهاي بالاي منابع نوري , , 1386/09/29
ارائه مقاله " اعداد مرموز و رمز ترسيم ستاره داوود و ستاره داوود توسعه يافته در قرآن , , 1386/09/24
ارائه مقاله " خويشاوندي دايره و موج سينوسي , , 1386/09/20
ارائه مقاله " اصل تبادل انرژي كوانتومي توسط لايه‌ها و زير لايه‌ها در اتم‌ها , , 1386/09/15
ارائه مقاله " برسي و اثبات پنجمين اصل موضوع هندسه اقليدسي , , 1386/09/08
ارائه مقاله " سيستم حلقه‌اي ، ساختار سياره زحل و هندسه دوجيني , , 1386/09/05
ارائه مقاله " ژئوفيزيك و ساختار هندسي ستاره داوود توسعه يافته , , 1386/08/27
ارائه مقاله " فاصله از مركز مدارها در شكل توسعه يافته ستاره داوود , , 1386/08/22
ارائه مقاله " هندسه دوجيني و كريستال‌هاي برف , , 1386/08/18
ارائه مقاله " هندسه دوجيني و ساختار اتم , , 1386/08/15
ارائه مقاله " ساعت ؛ تقويم و ستاره داوود توسعه يافته , , 1386/08/09
ارائه مقاله " تركيب تناسب طلايی يا توالی فيبوناچي در ستاره‌ داوود توسعه يافته , , 1386/08/04
ارائه مقاله " تئوري نور , , 1386/08/03
ارائه مقاله " 8 دايره و 8 كره ، 7 ميان دايره و 7 ميان كره در شكل توسعه يافته ستاره داوود ( 7 آسمانها ) , , 1386/08/01
ارائه مقاله " توسعه رسم هندسي ستاره داوود در صفحه و فضا ( خوشه آفرينش ) , , 1386/07/27
ارائه مقاله " ستاره داوود ، اختصار نماي ايزومتريك يك مكعب است , , 1386/07/23
ارائه مقاله " مكعب يك بسته كامل از اعداد در مبناي دوازده‌تايي يا سيستم شمارش دوجيني است , , 1386/07/19
ارائه مقاله " رياضيات مختص فيزيك : مبناي دوجيني ، دستگاه شمارش واقعي اعداد در هستي ميباشد , , 1386/07/14
چگونگي پديدار شدن ميدان گرانش منفي [ نيروي ضد جاذبه ، انرژي تاريك ، توجيه حركت شتاب‌دار كهكشانها در كيهان ] , , 1386/07/09
ارائه مقاله " ساختار فيزيكي و تكنولوژي پرواز بشقاب پرنده‌ها , , 1386/07/02
ارائه مقاله " توجيه خصوصيات و رفتارهاي عجيب و دوگانه سياه چاله‌ها و ستارگان نوتروني , , 1386/06/25
ارائه مقاله " پديده‌ دوران ميادين گرانشي و توجيه چرخش ستارگان درون كهكشاني ، 90 درصد خطا در محاسبات فيزيك كلاسيك و فيزيك مدرن ! , , 1386/06/19
ارائه مقاله " وارونگي ميادين الكتريكي ، توجيهي جديد براي توليد زوج ماده - پاد ماده . بر خلاف انتظار ما ، ماده - پاد ماده يكديگر را نابود نمي‌كنند , , 1386/06/14
ارائه مقاله " واكنش هسته‌اي از نوع چهارم ، يعني ادغام نوترون‌ها و پايان هستي ( انقلاب دوم ستارگان نوتروني ) , , 1386/06/05
ارائه مقاله " ترديد در صحت نظريه‌ انفجار بزرگ , , 1386/05/27
آشنایی با زبانهای خارجی:
زبان خارجی Speaking Listening Reading Writing