سوابق انیتا عبدالهی

بیلبورد متخصص

سوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

از 1389/06/24 تا ادامه دارد

دبیر

تدریس در آموزشگاه گاج

تدریس

از 1389/06/24 تا 1392/06/24

دبیر

تدریس در آموزشگاه علوی

تدریس

از 1389/07/23 تا ادامه دارد

دبیر

تدریس در مدرسه

تدریس

از 1389/06/24 تا ادامه دارد

دبیر

تدریس در آموزشگاه راه و دانشگاه

تدریس

1397/09/07

مقاله ای تحت عنوان: توزیع پارتو یکنواخت و توزیع پارتو یکنواخت نمایی شده و کاربردهای آن‌ها‌ در داده‌های درآمد ... the Uniform-Pareto Distribution and exponentiated Uniform-Pareto Distribution and their application in income data...

1397/08/26

مقاله ای تحت عنوان: یک توزیع دو پارامتری جدید : ویژگیها و کاربردهای آن. A NEW TWO-PARAMETER DISTRIBUTION: PROPERTIES AND APPLICATIONS

1397/08/20

مقاله ای تحت عنوان " توزیع نمایی خطی تعمیم‌یافته نمایی شده(EGLE) " Exponentiated generalized linear exponential distribution

1396/10/23

مقاله ای تحت عنوان " Exponentiated Weibull–Poisson distribution and it's applications" "توزیع وایبول- پواسون نمایی‌شده وکاربردهای آن

1396/10/17

مقاله ای تحت عنوان " comparsion between several distributions of exponential family and offering their features and applications " " مقایسه چند توزیع از خانواده نمایی و ارائه ویژگیها و کاربردهای آنها"

1396/07/17

کتاب "حل تمرین ریاضی پایه یازدهم "

1396/05/14

ترجمه کتاب" استنباط آماری کسلا و برگر (2) Statistical Inference " جلد دوم

1396/02/14

مقاله ای تحت عنوان : " The Comparing of two statistical distribution ;Kumaraswamy & Exp-Kumaraswamy;and their applications" "مقایسه دو توزیع آماری کوماراسو آمی و کوماراسو آمی نمایی شده و ارائه کاربردهای آن ه

1396/02/13

مقاله ای تحت عنوان " Artificial Neural network modeling of a deflector in a grooved channel as well as optimization of its effective parameters " . " مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی یک دفلکتور در یک کانال شیاردار و همچنین بهینه سازی پارامترهای موثر بر آن

1395/06/17

ترجمه کتاب" استنباط آماری کسلا و برگر (1) Statistical Inference " جلد اول

1395/05/15

مقاله ای تحت عنوان: "Providing of some family of continuous distributions to fit the best distribution on drought data of Guilan state and investigation of duration of the drought on this state" "ارائه چند خانواده از توزیع‌های پیوسته برای برازش بهترین توزیع به داده‌های خشکسالی استان گیلان و بررسی دوره‌های خشکسالی در این استان

1394/06/23

کتاب "حل تمرینات ریاضی پایه نهم"

1393/12/26

مقاله ای تحت عنوان " کاربرد توزيع آماری گامای دومتغيره کرولی در تحليل فرآیندهای هيدرولوژيکی" مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت.

274816_20150617164833073sdz3lr0ocp.changeto(pdf)

1392/09/24

ثبت کتابی با عنوان کتاب حل تمرینات ریاضی

1392/07/23

ثبت کتابی با عنوان کتاب کار آمار

1392/06/24

ثبت کتابی با عنوان کتاب کار ریاضی

1392/06/24

ICDL

تماس با انیتا عبدالهی

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن انیتا عبدالهی به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://IrExperts.ir/Site/274816
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به انیتا عبدالهی

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام