سوابق Bahamin bahami

بیلبورد متخصص

جملات قصار و پند آموز بزرگان

1392/07/17

اینکه بیشترین تلاش را انجام دهی کفایت نمی کند؛ اول باید بدانی چه می کنی، سپس بیشترین تلاش را به خرج دهی! زمانی که دری از شادی به رویت بسته می شود، در دیگری گشوده می گردد. ولی ما همچنان به در بسته می نگریم و به دری که گشوده شده است، نگاه نمی کنیم! خوشبخت ترین مردم کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند. در اندیشه آنچه كرده ای مباش در اندیشه آنچه نكرده ای باش! معلم واقعی اندیشیدن می آموزد، نه اندیشه! انسان نمی تواند به همه نیکی کند ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد. وقتی اشتباه می کنی، نه غصه بخور؛ نه کنـاره بگیر؛ نه پنــهـان شو و نه توجیــه کن؛ فقط صادقانه بگو، اشتباه کردم و معذرت می خواهم دیگران درک خواهند کرد و خواهند پذیرفت. هر دوست یک هــدیه است که خودت به خودت می دهی! “I made an agreement of peaceful coexistence with time: neither he pursues me, nor I run from him, one day we will find each other " (Mario Lago) ”من با زمان قرار همزیستی مسالمت آمیز گذاشته ام که نه او مرتبا مرا دنبال کند و نه من از او فرار کنم، بالاخره که روزی بهم خواهیم رسید“(ماریو لاگو) “Never walk on the traveled path, because it only leads you where the others have been ." (Grahan Bell) ”هرگز در مسیر پیموده شده گام برندارید، زیرا این راه تنها به همان جائی می رسد که دیگران رسیده اند.“(گراهام بل) “Always there is a drop of madness in love, yet always there is a drop of reason in madness” (F. Nietzshe) ”در عشق همیشه قطره ای جنون هست و در جنون هم همیشه قطره ای عقل“ (فردریک نیچه) “Time is very slow for those who wait, ” گذشت زمان بر آن ها که منتظر می مانند بسیار کند، very fast for those who are scared, بر آن ها که می هراسند بسیار تند، very long for those who lament, بر آن ها که زانوی غم در بغل می گیرند بستار طولانی، very short for those who celebrate. و بر آن ها که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است. But, for those who love, time is eternity" اما، برآن ها که عشق می ورزند زمان راآغاز و پایانی نیست. (William Shakespeare((ویلیام شکسپیر) Bertrand Russel) Why repeat the old errors, if there are so many new errors to commit" (” وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد. “(برتراند راسل) "There are people who speak to us and we do not listen to them; there are people who hurt us and they don’t leave a scar, but there are people who simply appear in our life and they mark us for ever.” (Cecília Meireles) ” کسانی هستند که با ما صحبت می کنند و ما به آنها گوش نمی دهیم؛ کسانی هستند که ما را آزار می دهند و جراحت ماندگاری باقی نمی گذارند، اما کسانی هم هستند که تنها سرراه زندگی ما قرار می گیرند و مهر و نشان شان را برای همیشه بر ما می گذارند.“ (سیسیلیا میرلز) “Love me when I less deserves it, because it’s then when I need it most" (Chinese Proverb)” وقتی کمتر سزاوارم بمن مهر بورز، آخر آن زمان نیازمند ترم“(ضرب المثل چینی
بیلبورد مرجع متخصصینبا پول مي شود چكار كرد و چكار نمي توان كرد؟

1392/07/26

MONEY ABOUT 1. WITH MONEY YOU CANBUY A HOUSE-----BUT NOT A HOME. 2. WITH MONEY YOU CAN BUY A CLOCK ----BUT NOT TIME. 3. WITH MONEY YOU CAN BUY A BED -----BUT NOT SLEEP. 4. WITH MONEY YOU CAN BUY A BOOK,---- BUT NOT KNOWLEDGE. 5. WITH MONEY YOU CAN A DOCTOR,-----BUT NOT GOOD HEALTH. 6. WITH MONEY YOU CAN BUY A POSITION --BUT NOT RESPECT. 7. WITH MONEY YOU CAN BUY BLOOD -----BUT NOT LIFE. 8. WITH MONEY YOU CAN BUY SEX -------BUT NOT LOVE. 9. THIS PROVERB HAS GONE 8 TIMES AROUND THE WORLD, NOW IT IS YOUR TURN TO HAVE GOOD LUCK ONCE YOU HAVE RECIEVED IT. 10. THIS PROVERB HAS GONE 8 TIMES AROUND THE WORLD, NOW IT IS YOUR TURN TO HAVE GOOD LUCK ONCE YOU HAVE RECIEVED IT. 11. SEND A COPY TO THE PERSONS THAT REALLY NEED LUCK, DO NOT SEND MONEY, BECAUSE YOU CANNOT BUY LUCK, AND DO NOT KEEP IT FOR MORE THAN 96HRS (4 DAYS). 12. HERE IS A FEW EXEMPLES OF PEOPLE THAT GOT LUCK AFTER RECIEVING THAT PROVERB: 13. SEND A COPY TO THE PERSONS THAT REALLY NEED LUCK, DO NOT SEND MONEY, BECAUSE YOU CANNOT BUY LUCK, AND DO NOT KEEP IT FOR MORE THAN 96HRS (4 DAYS). 14. HERE IS A FEW EXEMPLES OF PEOPLE THAT GOT LUCK AFTER RECIEVING THAT PROVERB: 15. CONSTANTIN, GOT HIS FIRST IN 1953, HE ASKED HIS SECRETARY TO MAKE 20 COPIES. NINE HOIURS LATTER HE WON 99MILLIONS IN THE LOTERY IN HIS COUNTRY. 16. CARLOS, EMPLOYED RECEIVED THE SAME CARD, BUT DID NOT SEND IT, A FEW DAYS LATTER HE LOST HIS EMPLOYEMENT. 17. IN 1967, BRUNO GOT THE CARD, HE LAUGHED ABOUT IT AND DISCARDED IT, A FEW DAYS LATTER HIS SON GOT SICK. 18. HE LOOKED FOR THE CARD MADE 20 COPIES AND SENT THEM. NINE DAYS LATTER, HE GOT A GOOD NEWS: HIS SON WAS SAFE AND SOUND. DAYS LATTER HE CHANGED HIS MIND, SENT IT, AND BECAME RICH. 19. THIS CARD HAS BEEN SENT BY ANTHONY DE CROUD, A MISSIONARY IN SOUTH AFRICA. 20. BEFORE 96 HOURS .YOU HAVE TO SEND THAT CARD. 21. YOUR LUCK WILL COME WITHIN 4 DAYS FROM THE MOMENT YOU RECEIVED THAT CARD, IF YOU COMPLY TO THE WISHED EXPRESSED IN THIS CARD. 22. THIS IS TRUE.THIS CARD HAS BEEN SEND FOR GOOD LUCK.LUCK IS FINALY AT YOUR DOOR. 23. SEND 20 COPIES TO ACQUAINTANCES, FRIENDS AND FAMILY. ONE DAY LATTER YOU WILL GET A GOOD NEWS OR SURPRISE. 24. I SEND THIS CARD EXPECTING IT TO GO AROUND THE WORLD. 25. SEND ONLY 20 COPIES AND EXPECT GOOD TIDINGS IN THE NEXT DAYS.
بیلبورد مرجع متخصصیندرس زندگي

1392/07/26

We seldom tink of what we have,But always tink of what we miss-1 ما به ندرت در مورد آنچه داريم فكر مي كنيم اما هميشه به آنچه از دست داده ايم مي انديشيم 2-Don't cry because it's over now,laugh cry because it's it’s happened گريه نكنيد زيرا آن شما را كاملا احاطه كرده؛بخند زيرا آن يك لحطه اتفاق مي افتد The most difficult lesson to learn is:Which bridge in life to use or which one to break off-3 مشكل ترين بخش يادگيري عبارتست ازاينكه: كدام پل در زندگي بايد استفاده شود و كداميك بايد شكسته شود The most selfish one letter word:"I" avoid it-4 بيشترين خودخواهي يك كلمه است (من) از آن بپرهيزيد 5-The most satisfying two one letter word:"We" Use it بيشترين خرسندي 2 كلمه است (ما)از آن استفاده كنيد 6-Don't let alittle dispute injure a great relationship نگذار ستيزه اي خردبر ارتباطي پر قدرت،خللي وارد سازد 7-When you realize you 've made a mistake; take immediate;steps to correct it هرگه به اشتباه خودت پي بردي بي درنگ گامهائي را براي اصلاح آن بردار 8-in disagreements whit loved ones;deal only with the current situation.Don't bring up the past در ناسازگاريها با افراد مورد علاقه ات تنها به وضعيت فعلي بپرداز.گذشته را بزرگ نكن
بیلبورد مرجع متخصصینسوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

از 1379/07/10 تا 1391/06/10

مدرس

دانشگاه پیام نور

تدریس

از 1384/07/10 تا ادامه دارد

دانشگاه علمی و کاربردی

از 1387/07/10 تا 1389/08/10

عضویت کارگروه تخصصی شهرسازی و معماری

1380/03/10

دانشگاه علامه طباطبایی: کارشناسی ارشد

رشته: جامعه شناسی سیاسی

گرایش:

1374/09/10

دانشگاه اصفهان: کارشناسی پژوهشگری

رشته:

گرایش:

1380/07/10

کاذبرد جامعه شناسی در سازمانها

1380/07/10

تألیف کتاب نابسامانی اجتماعی

[F_Date]

آسیبهای اجتماعی و توسعه

ارائه مقاله

1

[F_Date]

همایش شوراها و توسعه

ارائه مقاله

1

تماس با Bahamin bahami

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن Bahamin bahami به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://IrExperts.ir/Site/292304
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به Bahamin bahami

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام