سوابق مهرداد امیری مقدم

بیلبورد متخصص

کسب حلال

1392/12/21

در حدیث قدسی نقل شده است كه خداوند متعال فرمود: من استجابت دعا را در روزی حلال قرار داده ام، مردم در سروصدا و گریه دنبالش می روند و به آن نمی رسند. كسب روزی حلال، خود مقدمه اصلاحات گسترده ای در زمینه های اقتصادی و غیراقتصادی خواهد شد. گرانقروشی و كم فروشی و ربا و... به فراموشی سپرده شده و انسان برای كسب لقمه حلال سعی خواهد كرد كه غش را از كار و... خالی نموده و در برابر حقوقی كه از بیت المال می گیرد به نحو احسن كار انجام دهد. راننده تاكسی و... همه افراد با اصلاح كسب خود هم اصلاحات اقتصادی انجام داده و هم كار خود را به سوی اصلاح پیش خواهند برد. منشأ بسیاری از مفاسد و گناهان در جامعه مسئله پول و اقتصاد است. ایجاد بازار ربا، كلاهبرداریهای آنچنانی، اختلاس، رشوه و... كه چهره جامعه را سیاه نموده است، علت اصلی آن اقتصاد است. و وقتی انسان بداند كه این حربه های ناسالم تأثیر منفی بر روند كار معنوی او دارد و آن را ترك كند تا لقمه حلالی بدست آورد، ریشه اصلی این مفاسد را قطع خواهد كرد.
بیلبورد مرجع متخصصینفضایل کسب حلال

1392/12/21

فضائل کسب حلال 1. کسب حلال، زمینه ساز طاعات و عبادات است سیّد ابوالقاسم حکیم گوید: کسب پاکیزه، تخم طاعت است و عبادت. [پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود: عبادت ده جزء دارد، نُه جزء آن در طلب حلال است. عیسی علیه السلام مردی را دید، گفت: تو چه کار می کنی؟ گفت: عبادت می کنم. گفت: قوت [حلال[ از کجا می آوری؟ گفت: مرا برادری است، وی قوت من راست می دارد. گفت: پس برادر تو از تو عابدتر است. [حضرت رسول صلی الله علیه و آله ] فرمود که عبادت هفتاد جزء است و افضل همه اجزاء طلب حلال است. 2. طلب حلال، نوعی جهاد است چیزی حلال حاصل کردن از اعظم امور و اصعب اعمال است و از این جا است که حضرت رسالت صلی الله علیه و آله او را جهاد خوانده است؛ قال النبیّ صلی الله علیه و آله : «طالِبُ الْحَلالِ جهادٌ.» *** بدان که خویشتن را و عیال خود را از روی خلق بی نیاز داشتن و کفایتِ ایشان از حلالْ کسب کردن از جمله جهاد است در راه دین و از بسیاری عبادت، فاضل تر است که روزی رسول صلی الله علیه و آله با اصحاب نشسته بود. برنایی با قوت، بامداد پگاه، بر ایشان بگذشت و به بازار همی شد به دکّان. صحابه گفتند: دریغا اگر این پگاه خاستنِ وی در راه خدای تعالی بودی! رسول صلی الله علیه و آله گفت: چنین مگویید که اگر برای آن می شود تا خود را از روی خلق بی نیاز دارد یا پدر و مادر خویش را یا زن و فرزند خویش را بی نیاز دارد، وی در راه خدای تعالی است و اگر برای تفاخر دنیا و لاف و توانگری همی شود، در راه شیطان است. *** پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس از راه حلال برای معاش خانواده اش تلاش کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد کند. 3. کسب حلال از شرایط ازدواج است پس هر که را مالی یا میراثی نباشد یا کسبی حلال نباشد، وی را نکاح نشاید کردن الا بدان وقت که یقین داند که اگر نکند، در زنا خواهد افتاد. 4. کسب حلال از شرایط دادن و گرفتن زکات است گیرنده [زکات] باید در چیزی که می ستاند، بنگرد که اگر از حلال نیست، از آن بپرهیزد. خداوند فرموده است: «وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا * وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ.» و هرگز درهای حلال به روی کسی که از حرام می پرهیزد، بسته نمی شود. *** هر که را زکات واجب گشت، نیازمند چهار چیز است تا زکات گزاری اش درست باشد: 1. مال خویش را از حلال گرد آورده باشد. 2. گردآورده اش برای فخرفروشی، زیاده خواهی و برتری جویی بر کسی نباشد. 3. با اهل و عیال و یاران به حسن خلق و سخاوت برخورد کرده باشد. 4. هیچ گونه منّت و آزار و افزون طلبی بر کسی که زکاتش می دهد، نخواهد و نجوید. *** یکی از چیز[هایی] که باید بر آن مواظبت کنی [در زکات و دادن صدقات]، این است که زکات و صدقات را از بهترین و پاکیزه ترین اموال خرج کنی؛ زیرا خداوند در مذمّت کسانی که این نکته را رعایت نمی کنند، فرموده است: «وَ یَجْعَلُونَ لِلّهِ ما یَکْرَهُونَ» و در جای دیگر فرموده است: «وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذیهِ» و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: «خدا پاکیزه است و به جز پاکیزه؛ یعنی حلال، چیزی را قبول نمی کند.» و دلیلش این است که مقصود از بخشیدن مال، نشان دادن درجه محبت به خدا است و انسان در مقام اظهار محبّت چیزی را انتخاب می کند که در نظر محبوب تر و نفیس تر باشد. 5. کسب حلال از شرایط بخشش و انفاق است از آنچه برای عطاکننده سزاوار است... [یکی این است که] بهترین و محبوب ترین و بی شهبه ترین مال را بدهد که خداوند پاک است و جز پاک را نمی پذیرد و چیز پست و نامرغوب را انفاق کردن نسبت به خدای تعالی بی ادبی است... و در حدیث است که گاه یک درهم از صد هزار درهم پیش افتد و سبب آن این است که انسان یک درهم را از مالِ حلال و خوب خود بدهد و از روی خشنودی و شادی بذل کند و آن صد هزار درهم را از چیزی که دوست ندارد، بدهد و این دلیل است بر اینکه خدا را به آنچه خود دوست دارد، ترجیح نمی دهد. 6. طلب حلال از ارکان توبه است و امّا ارکان پنج گانه که بنای توبت بر آن است و تحقّقش بدان، یکی طلب حلال است... و امّا طلب حلال، [تصفیه مطعم و مشرب و ملبس است از شوایب حرمت و شبهت؛ چه تصفیه آن[ در تصفیه باطن، اثری عظیم دارد و شریعت بر التزام آن الزام فرموده است که: «طَلَبُ الحَلال فَریضَةٌ بَعْدَ الفَریضَةِ.» 7. طلب حلال، شیوه بزرگان دین است از ابراهیم ابن ادهم حکایت شده که می گفت: مثل بزرگان کار کن: از حلال درآور و نفقه عیال کن. 8. کسب حلال، برای مؤمن از امور واجب است برای هر مؤمنی، نیک و پسندیده بلکه لازم است که کسب و کار پاک و حلالی داشته باشد تا آنچه را که مورد احتیاج او از روزی و وسایل زندگی است، به دست آورد و این معنی در اخبار بسیار دیگری تصریح شده است. امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: خدایِ عزّوجل به داود علیه السلام وحی فرستاد که تو نیکو بنده ای هستی اگر از بیت المال نمی خوردی و به دست خود کار می کردی و چیزی می ساختی. پس داود چهل روز گریست و خداوند آهن را فرمود که برای داود نرم شود. داود هر روز یک زره می ساخت و هزار درم می فروخت؛ پس سیصد و شصت زره بساخت و سیصد و شصت هزار درم فروخت و از بیت المال بی نیاز شد. ابن مسعود از پیغامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: «طلب الحلال فریضة علی کل مسلم» و چون گفت: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» بعضی علما گفته اند که بدین، علم حلال و حرام خواسته است و مراد از هر دو حدیث، یکی است؛ که تا علم حلال و حرام نداند، طلب حلال نتواند. 9. طلب حلال، فقر را دفع می کند امام صادق علیه السلام فرمود: «من أَحَبنَّا اَهْلَ الْبَیْتِ فَلْیأْخُذْ مِنَ الفَقْرِ جِلْبابا اَوْ تِجْفافا؛ هر که ما اهل بیت را دوست دارد، باید در مقابل فقر جلباب یا تجفافی بگیرد.» جلباب کنایه از ستر و پوشش نسبت به فقر است و تجفاف (وسیله حفظ در جنگ، مانند زره) کنایه از کسب پاکی است که فقر را دفع کند. 10. کسب حلال، نشانه حریّت و آزادگی است ملکه تحصیل مال حلال از راه کسب های پاک و مصرف آن در هزینه های پسندیده یکی از دو معنی حریّت و آزادگی است؛ زیرا آزادی دو معنی دارد: یکی همین معنی مذکور است که آزادی به معنی اخصّ است و دوم، رهایی از اسارت هوی و هوس و بندگی قوّه شهویه و این آزادی به معنی اعم است و ضدّ آن رقیّت و بردگی به معنی اعمّ است که پیروی از قوّه شهوت و متابعت هوی است. پیام های متن 1. طلب رزق حلال، از عبادات است. 2. هر کس از راه حلال برای معاش خانواده اش تلاش می کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند. 3. کسب حلال از شرایط درستی ازدواج است. 4. کسب حلال از شرایط اصلی دادن و گرفتن زکات است. 5. کسب حلال از شرایط بخشش و انفاق است. 6. یکی از مهم ترین ارکان توبه، طلب و کسب حلال است. 7. انسان مؤمن در جستجوی کسب و کار پاکیزه و حلال است.
بیلبورد مرجع متخصصینعبادت

1392/12/21

از رسول مکرم اسلام نقل شده است : « الْعِبَادَهُ سَبْعُونَ جُزْءً أَفْضَلُهَا جُزْءً طَلَبُ الْحَلَالِ ؛مستدرک‏الوسائل ج ۱۳ ص ۱۲ باب ۳ »عبادت هفتاد جز دارد که بهترین آن کسب حلال است و این نگاه پیامبر اکرم نسبت به کار و تلاش می تواند برای جوانان ما الهام بخش است ؛ نقل است که شخصی نزد پیامبر آمد و این جوان از اول صبح تا به شب مشغول کار و سازندگی بود و اطرافیان پیامبر به کنایه گفتند : این جوان اگر نیروی خودش را در جهت عبادت خدا به کار می برد شایسته مدح و ستایش بود و خواستند به گونه ای او را مذمت کنند . پیامبر فرمود : این سخن را نگویید ؛ اگر این جوان برای معاش خود کار می کند تا در زندگی محتاج دیگران و مردم نباشد با این عمل در راه خدا قدم برداشته است ؛ و اگر کار می کند تا زندگی والدین ضعیفش و فرزندان و عائله اش را بدهد و از مردم بی نیاز کند باز هم برای خداست اما اگر کار می کند تا با در آمد خود بر تهی دستان مباحات کند و بر ثروت و دارایی خود بیفزاید از صراط حق منحرف شده است . اگربخواهیم از اهمیت کار در سبک زندگی صحبت بکنیم چه نکاتی را می توان از پیامبر (ص) آموخت ؟ الف ) انضباط کاری : انسان در حوزه کاری خودش بابد از انضباط و وجدان کاری برخوردار باشد. ب)اتقان در کار : هر کاری را با استحکام و درستی انجام دهیم ج)تناسب نوع کار با استعداد آدمی : استعداد فرد با نوع کاری که دارد باید تناسب داشته باشددر جوامع حدیثی ما از پیامبر اکرم نقل شده است : « کُلٌّ مُیَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه‏؛ بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏۴، ص: ۲۸۲ » همه شما کار کنید اما متوجه باشید که هر کس برای کاری آفریده شده است که آن کار را بهتر و با سهولت انجام می دهد . د) پرهیز از خیانت و کم کاری : از خیانت و کم کاری و نیرنگ و پنهان کردن حقیقت در کار بپرهیزم ه) پرهیز از بطالت و بیکاری : از بطالت و بیکاری دوری کنیم ؛ پیامبر بشدت از تنبلی و بی کاری متنفر بودند می فرمودند :« اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحَزَنِ وَ الْعَجْزِ وَ الْکَسَل؛ من لا یحضره الفقیه، ج‏۱، ص: ۳۳۵ ‏ » خدایا از تنبلی و کسالت به تو پناه می برم . باور ما این است که تنبل در رسیدن به آرزوها ناکام می شود ؛ کاهلی به نوعی مردن پیش از وقت است ، آفاتی مانند دلسردی ؛ ملولی و تباهی و نیازمندی را به دنبال دارد .اندیشه یک انسان بیکار کارگاه شیطان می شود ؛ در نزد خدا انسانی که اساس زندگی را بر بیکاری می گذراند جایگاهی ندارد ؛ پیامبر می فرماید : ان الله یبغض شاب الفارغ ، رک: شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج‏۱۷، ص: ۱۴۶ » خدا جوان بیکار کاهل را دوست ندارد . در جامع الاخبار ص ۳۹۰ آمده است : روزی پیامبر یکی از یاران خود را دید و سئوالاتی کرد و جواب داد و پیامبر گفتند : شغلت چیست : گفت بیکارم حضرت فرمودند : «سقط عن عینی» از چشمم افتادی . لذا انسان در کار و تولید باید نقش موثری را ایفا کند و نقش آفرینی موثر یک فرد می تواند عقل معاشش را سامان دهد و عملا در این زمینه می توانیم به سبک زندگی ارائه شده از سبک زندگی پیامبر تکیه کنیم .
بیلبورد مرجع متخصصینسبک زندگی پیامبر اکرم(ص)

1392/12/21

(چگونگی مصرف )درسبک زندگی پیامبر اکرم(ص) اگر فردی بین درآمد و مصرفش توازن ایجاد کند در زندگی دست تنگ نمی شود ، ولخرجی نمی کند ، با حساب خرج می کند ؛ از قیمت ها با خبر می شود به راحتی فریب نمی خورد ؛ اهل چانه زدن است. با این توضیح می توان گفت :عقل معاش یعنی توانایی مصرف معقول ، لذا اگر توانایی کسب در آمد و توانای مصرف معقول در کنار هم قرار بگیرد می شود عقل معاش .کسی که بتواند در آمد و خرج را مطابق دخل خود قرار دهد و در مصرف اسراف و ولخرجی نکند یعنی اقتصاد و تقدیر معیشت دارد . و این تقدیر معیشت و رعایت عقل معاش جزوی از کمال انسان تلقی شده است « َالْکَمَالُ کُلُّ الْکَمَالِ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ تَقْدِیرُ الْمَعِیشَةِ؛ کافی (ط – الإسلامیة)، ج‏۱، ص: ۳۲ ». نهایت کمال انسان دانشمند شدن در دین ، صبر بر بلاها و اقتصاد در زندگی است . و کسی که می خواهد به زندگی پیامبر اکرم اقتدا کند نباید در زندگی او مصرف گرایی و تجمل پرستی وجود داشته باشد. در سبک زندگی پیامبر اکرم باید مصرف با حفظ کرامت انسانی و حفظ عزت جامعه انسانی برقرار باشد .اگر مصرف گرایی تناسب با درآمد نداشته باشد یقینا با عزتمان در تضاد خواهد بود در حالی که در اسلام دست دراز کردن نزد دیگری موجب خواری انسان است. اگر من درآمدی ندارم برای نو کردن زندگی مجبور به قرض می شوم و این لوکس گرایی همراه با بدهی ها و قرض ها متعدد با عزت انسان تناسب ندارد. پیامبر فرمودند : « ما عال امروء قط علی اقتصاد » هیچ کس با میانه روی گرفتار فقر نمی شود »(تحف العقول، ص ۶۰) در تعبیر دیگری میانه روی در مصرف را نجات بخش دانستند. در حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده است که می فرماید : سه چیز نجات بخش می دانستند یکی از آنها « الْقَصْدُ فِی الْغِنَى وَ الْفَقْر، المحاسن، ج‏۱، ص: ۳ » رعایت اعتدال در حالت توانگری و فقر نجالت بخش است .
بیلبورد مرجع متخصصینسوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

از 1372/02/20 تا 1374/02/20

کارشناس فنی

خودکفایی جنوبشرق کشور

خدمت نظام وظیفه

از 1374/03/16 تا 1374/04/20

کارشناس دفترفنی

سازمان منطقه آزادکیش

محاسبه-نظارت واجرای ساختمانهای جزیره کیش

از 1374/04/20 تا 1381/02/31

کارشناس ارشد سازه

دانشگاه باهنرکرمان

محاسبه-نظارت-اجرای ساختمانهای دانشگاه

از 1381/04/20 تا 1386/02/31

کارشناس معماری وشهرسازی

دفترفنی استانداری کرمان

تهیه حریمها ومحدوده های قانونی شهرهاوروستاها

از 1386/02/31 تا 1386/10/30

کارشناس مسئول راه وساختمان

دفترفنی استانداری کرمان

کنترل ونظارت طرحهای عمرانی

از 1386/10/30 تا 1387/06/31

معاون مدیرکل فنی

دفترفنی استانداری کرمان

برنامه ریزی وکنترل پروژها

از 1387/07/01 تا 1390/12/29

مدیر مسکن وساختمان

اداره کل راه وشهرسازی

برنامه ریزی واجرای پروژه های تامین مسکن

از 1390/01/01 تا 1392/04/31

کارشناس مسئول راه وساختمان

اداره کل فنی استانداری کرمان

بررسی مشکلات مسکن-نظارت بازسازی زلزله بم

از 1392/05/01 تا ادامه دارد

رییس گروه حوادث غیرمترقبه امدادونجات

مدیریت بحران استان کرمان

پیشگیری-آمادگی-امدادونجات_بازسازی وبازتوانی

1371/06/29

دانشگاه باهنرکرمان: مهندسی عمران

رشته: مهندسی عمران

گرایش: عمران

1378/09/12

کرمان: کارشناسی ارشد سازه

رشته: مهندسی عمران

گرایش: سازه

1392/12/20

جايگاه سياست درتدوين و اجراي ضوابط و مقررات براي ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري

1382/12/20

بررسی اثر پروفیلهای بازشوهادرفرکانس ارتعاش ساختمان

1379/02/20

مقاله بررسی اثرپارامترهای هندسی قاب فولادی خمشی دوبعدی برشکل پذیری

1378/09/12

مقاله:مقایسه تحلیلی ضریب رفتار قابهای فولادی دوبعدی بامهاربندیهای مختلف

1376/11/15

بازرسی جوش

فنی حرفه ای

100

1381/05/01

آموزش کشت گلخانه ای

فنی حرفه ای

100

1381/05/01

بررسی طرحهای عمرانی

کانون کارشناسان دادگستری استان کرمان

100

[F_Date]

کنفرانس بین المللی اسکان بشر

شرکت کننده

1

[F_Date]

پنجمین کنفرانس بین المللی عمران ایران-مشهد-1379

شرکت کننده وارائه مقاله

1

[F_Date]

اولین کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید ساختمانی

شرکت کننده

1

[F_Date]

اولین جشنواره سازمانهای نظام مهندسی کشور-تهران

شرکت کننده/ارائه دهنده مقاله

1

تماس با مهرداد امیری مقدم

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن مهرداد امیری مقدم به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://IrExperts.ir/Site/303346
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به مهرداد امیری مقدم

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام