سایت مرجع متخصصین ایران irexpert.ir irexperts.ir
 
مشخصات فردی:  
نام: علی اکبر علی اکبر قلندری
علی اکبر قلندری

نام خانوادگی: قلندری
نام پدر: ********
کد ملی: **********
متولد: ********
شهر (و استان): فارس (شيراز)
شماره تماس: **** *** ****
آدرس: ***** ********* ***** **** ******* *********** **** **
ایمیل: **************@******.***
آدرس وب: https://irexperts.ir/Site/197200
https://www.irexperts.ir/?197200
http://IrExperts.ir/Site/197200
     
مدرک تحصیلی:
مدرک: کارشناسی
رشته تحصیلی: فنی مهندسی > برق
گرایش: قدرت
دانشگاه:
مهارتهای تخصصی:
حفاظت و كنترل شبكه قدرت-نيروگاه گازي-نيروگاه بخار وسيكل تركيبي-پست هاي فشار قوي-سيستم هاي كنترل صنعتيdcs
سوابق تحصیلی:
سطح دانشگاه رشته گرایش تاریخ اخذ مدرک
سوابق شغلی:
نام شرکت سمت سازمانی شرح فعالیت تاریخ آغاز تاریخ پایان
شركت مديريت توليد برق جنوب فارس نصب.تست و راه اندازي ايستگاه 400كيلوولت(پستهای فشارقوی) 1385/02/02 1387/07/01
شركت مديريت توليد برق جنوب فارس بهره بردار نيروگاه سيكل تركيبي 1385/02/02 ادامه دارد
شرکت فنی مهندسی آریا ماهان پرتو آراد مدیر عامل 1390/01/01 ادامه دارد
دوره های گذرانده:
عنوان دوره نمره/امتیاز تاریخ اخذ نام موسسه
کتب و مقالات منتشر شده:
شرکت در سمینار، اجلاس و کنفرانسهای داخلی و بین المللی
عنوان مقاله نقش متخصص Times تاریخ
مقالات و سوابق پژوهشی متخصص:
عنوان تاریخ انجام
آشنایی با زبانهای خارجی:
زبان خارجی Speaking Listening Reading Writing