سایت مرجع متخصصین ایران irexpert.ir irexperts.ir
 
مشخصات فردی:  
نام: سارا سارا دادگر
سارا دادگر

نام خانوادگی: دادگر
نام پدر: ********
کد ملی: **********
متولد: ********
شهر (و استان): ()
شماره تماس: **** *** ****
آدرس: ***** ********* ***** **** ******* *********** **** **
ایمیل: **************@******.***
آدرس وب: https://irexperts.ir/Site/234821
https://www.irexperts.ir/?234821
http://IrExperts.ir/Site/234821
     
مدرک تحصیلی:
مدرک: دکتری غیر پزشکی
رشته تحصیلی: فنی مهندسی > صنایع غذایی
گرایش: Food Process Engineering
دانشگاه: San Fransisco, CA, USA
مهارتهای تخصصی:
Technical Proficiencies: Fats and Oils Products Functional and Anti-cancer Lipids Quality Assurance Systems HACCP ISO9000 Communication Abilities: English
Français
سوابق تحصیلی:
سطح دانشگاه رشته گرایش تاریخ اخذ مدرک
سوابق شغلی:
نام شرکت سمت سازمانی شرح فعالیت تاریخ آغاز تاریخ پایان
دانشگاه آزاد اسلامی استادیار و عضو هیئت علمی 1383/11/10 ادامه دارد
دوره های گذرانده:
عنوان دوره نمره/امتیاز تاریخ اخذ نام موسسه
کتب و مقالات منتشر شده:
شرکت در سمینار، اجلاس و کنفرانسهای داخلی و بین المللی
عنوان مقاله نقش متخصص Times تاریخ
مقالات و سوابق پژوهشی متخصص:
عنوان تاریخ انجام
آشنایی با زبانهای خارجی:
زبان خارجی Speaking Listening Reading Writing
English 3 2 3 3
French 1 1 1 1