سایت مرجع متخصصین ایران irexpert.ir irexperts.ir
 
مشخصات فردی:  
نام: ghasem ghasem rahimi
ghasem rahimi

نام خانوادگی: rahimi
نام پدر: ********
کد ملی: **********
متولد: ********
شهر (و استان): خوزستان (شوشتر)
شماره تماس: **** *** ****
آدرس: ***** ********* ***** **** ******* *********** **** **
ایمیل: **************@******.***
آدرس وب: https://irexperts.ir/Site/271350
https://www.irexperts.ir/?271350
http://IrExperts.ir/Site/271350
     
مدرک تحصیلی:
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی آب
گرایش: آبیاری وزهکشی
دانشگاه:
مهارتهای تخصصی:
زهکشی و محیط متخلخل، اجرای شبکه آبیاری تحت فشار وآبیاری وزهکشی
سوابق تحصیلی:
سطح دانشگاه رشته گرایش تاریخ اخذ مدرک
کارشناسی ارشد آزاد اسلامی واحد شوشتر مهندسی آب آبیاری وزهکشی 1391/11/11
کارشناسی جامع علمی کاربردی انتقال آب 1387/11/30
سوابق شغلی:
نام شرکت سمت سازمانی شرح فعالیت تاریخ آغاز تاریخ پایان
شرکت جهاد نصر کرمان مسئول اجرا ایستگاه پمپاژ و خط انتقالو شبکه آبياري تحت فشار 1388/03/01 1390/12/29
شرکت مهندسین مشاور آب ورزان کارشناس دفتر فنی (کنترل پروژه) اجرای شبکه آبیاری وزهکشی 1391/06/01 1392/07/30
گروه عمرانی جهاد نصرحمزه مسئول اجرا اجرای شبکه آبیاری وزهکشی 1393/04/01 1395/12/29
گروه عمرانی جهاد نصرحمزه مسئول اجرا اجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشار 1396/01/01 ادامه دارد
دوره های گذرانده:
عنوان دوره نمره/امتیاز تاریخ اخذ نام موسسه
کتب و مقالات منتشر شده:
شرکت در سمینار، اجلاس و کنفرانسهای داخلی و بین المللی
عنوان مقاله نقش متخصص Times تاریخ
مصرف بهینه آب شرکت کننده 1 اسفند/1391
مقالات و سوابق پژوهشی متخصص:
عنوان تاریخ انجام
آشنایی با زبانهای خارجی:
زبان خارجی Speaking Listening Reading Writing