سایت مرجع متخصصین ایران irexpert.ir irexperts.ir
 
مشخصات فردی:  
نام: سپیده سپیده نورالهی
سپیده نورالهی

نام خانوادگی: نورالهی
نام پدر: ********
کد ملی: **********
متولد: ********
شهر (و استان): ()
شماره تماس: **** *** ****
آدرس: ***** ********* ***** **** ******* *********** **** **
ایمیل: **************@******.***
آدرس وب: https://irexperts.ir/Site/315239
https://www.irexperts.ir/?315239
http://IrExperts.ir/Site/315239
     
مدرک تحصیلی:
مدرک: سیکل
رشته تحصیلی: فنی مهندسی > منابع طبیعی
گرایش:
دانشگاه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مهارتهای تخصصی:
مشخصات کامل نشده
سوابق تحصیلی:
سطح دانشگاه رشته گرایش تاریخ اخذ مدرک
دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم جنگل جنگلشناسی و اکولوژی جنگل 1397/11/30
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی منابع طبیعی جنگلشناسی و اکولوژی جنگل 1392/06/30
کارشناسی دانشگاه لرستان مهندسی منابع طبیعی جنگلداری 1387/12/03
سوابق شغلی:
نام شرکت سمت سازمانی شرح فعالیت تاریخ آغاز تاریخ پایان
دوره های گذرانده:
عنوان دوره نمره/امتیاز تاریخ اخذ نام موسسه
کتب و مقالات منتشر شده:
شرکت در سمینار، اجلاس و کنفرانسهای داخلی و بین المللی
عنوان مقاله نقش متخصص Times تاریخ
مقالات و سوابق پژوهشی متخصص:
عنوان تاریخ انجام
آشنایی با زبانهای خارجی:
زبان خارجی Speaking Listening Reading Writing