دکتر ميثم شهبازي معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

دکتر میثم شهبازی

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدير گروه مديريت صنعتي دانشكده مديريت و حسابداري پردیس فارابی دانشگاه تهران

  • دکتری تخصصی, 1393, مدیریت تولید و عملیات, دانشگاه علامه طباطبائی
  • کارشناسی ارشد, 1387, مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات, دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی, 1385, مدیریت صنعتی, دانشگاه علامه طباطبائی
سایت شخصی دکترشهبازي
مشاهده رزومه دکتر شهبازی
اسناد علمی میثم شهبازی
فعالیت های پژوهشی استاد میثم شهبازی

راهنمایی پایان نامه

01

دانشگاه تهران

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تامین مالی جمعی در شرکت های دانش بنیان نوپای حوزه فناوری اطلاعات، مرضیه شهبازی، دانشگاه تهران

02

دانشگاه تهران

ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با استفاده از مدل پابن لاسو و تحلیل پوششی داده ها، سیداحمدرضا خوشنظر، دانشگاه تهران، 1395/08/05

03

دانشگاه تهران

تدوین مدل شایستگی کسب و کار برای تولید بدون کارخانه در صنعت پوشاک، بنفشه منصوری هفشجانی، دانشگاه تهران، 1396/06/30

04

دانشگاه تهران

تحلیل استراتژی های موثر بر تاب آوری زنجیره تامین در شرایط رکود اقتصادی(مورد مطالعه: صنعت فرش)، آذین مدحی، دانشگاه تهران، 1396/06/29

05

دانشگاه تهران

تحلیل موانع کلیدی عرضه محصولات و خدمات جدید در صنعت ژئوماتیک، سمانه سمیعی، دانشگاه تهران، 1395/11/27

06

دانشگاه تهران

طراحی مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی پروژه های حمل و نقل شهری با رویکرد توسعه انسان محور، نسیم جسری، دانشگاه تهران، 1395/11/20

پژوهش های دکتر میثم شهبازی

کتاب ها و مقالات

دکتر ميثم شهبازي معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

حدیث کمیجانی ، سید رضا رضوی سعیدی ، میثم شهبازی

5 دی , 1397

همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی

تاثیر رهبری تحول آفرین بر کیفیت خدمات در بانک ایران زمین

ادامه مطلب
دکتر ميثم شهبازي معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

مهدي شعله ، احمد رضا قاسمـي ، ميثم شهبازي

5 دی , 1397

مدرس علوم انسانی ( پژوهش های مدیریت در ایران)

شناسايي و تحليل مورفولوژيك از ابعاد حياتي توسعه محصول جديد در صنعت خودرو سواري

ادامه مطلب
دکتر ميثم شهبازي معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

دكتر عبدالعلي كشته گر ، عليرضا تشكريان جهرمي ، ميثم شهبازي

5 دی , 1397

راهبرد توسعه » پاييز 1395 شماره47

تبيين استراتژي برنامه درسي در راستاي پرورش منابع انساني كارآفرين

ادامه مطلب
دکتر ميثم شهبازي معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

احمدرضا قاسمی ، میثم شهبازی ، سعید صادقی ، ندا رسولی

5 دی , 1397

کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

ارائه مدلی برای بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری زنجیره تامین مورد مطالعه شرکت کفش طلوع پیام ایرانیان

ادامه مطلب
دکتر ميثم شهبازي معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

احمدرضا قاسمی ، میثم شهبازی ، سعید صادقی

5 دی , 1395

کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

شناسایی و رتبه بندی مولفه های دخیل در رقابت پذیری زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک های PLS-BWM-FAHP

ادامه مطلب
دکتر ميثم شهبازي معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

میثم شهبازی ، محمد هدا عبائی محمدی

5 دی , 1395

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری - 1395

روش های بهــسازی و نوسازی بافــت های فرســوده در جــهت دستیـــابی به توسعه پایدار شهری

ادامه مطلب
فعالیت های علمی و پژوهشی

برگزیده ها

تجارب علمی و اجرایی

استادیار گروه مدیریت صنعتی

دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

در بازار رقابتی امروز، توسعه فنآوری اطلاعات، افزایش انتظارات مشتریان، جهانی شدن اقتصاد و دیگر اولویتهای رقابتی مدرن، سازمان ها را وادار به تغییر کرده است؛ به طوری که رقابت میان شرکت ها، جای خود را به رقابت میان شرکت ها و زنجیرهتأمین آنها داده است. از این رو سازمانها برای مقابله با چنین تغییراتی ناچارند تا در عملیات، اتحادها، شراکت ها و استراتژیهای خود تجدیدنظر نمایند. در اقتصاد رو به رشد ایران، رقابت پذیری زنجیره تأمین (SCC) یکی از قویترین ابزارها و بهترین راهکارها برای مقابله با مسائل پیش روی سازمان ها در چنین محیط رقابتی است. هدف اصلی پژوهشی حاضر، ارائه مدلی بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری در صنعت کفش است. دادهها از ۸۲ نفر از کارکنان، کارشناسان و خبرگان شرکت کفش پیام -بزرگترین صادرکننده کفش کشور در سال ۲۰۱۴- جمع آوری گردید و تأثیر چهار عامل مختلف اعم از مدیریت زنجیره تامین سبز، شراکت زنجیره تامین، رویکرد توسعه پایدار در بخش بندی تامین کننده و قابلیتهای فرآیندی مدیریت دانش بر رقابت پذیری زنجیره تأمین مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. به منظور تحلیل دادهها و تست مدل پیشنهادی پژوهش، روش حداقل مربعات جزئی(PLS) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار «شراکت زنجیره تامین» و «قابلیتهای فرآیندی مدیریت دانش» بر رقابت پذیری زنجیره تأمین بود. در پایان، پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده فراهم شده است .

استادیار دانشگاه تهران

دکترای مدیریت

در سازمان های خدماتی علی الخصوص بانک ها، کیفیت خدمات منجر به رضایت مشتریان شده و وفاداری مشتریان را با توجه به شرایط رقابتی موجود در این نوع سازمان ها، تضمین می کند. نوع رهبری و عملکرد تیم های کاری از جمله عواملی هستند که کیفیت خدمات را در سیستم بانکداری تحت تاثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین و عملکرد تیم ها بر کیفیت خدمات در بانک ایران زمین می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از حیث گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه کارشناسان شعب شمال شرق بانک ایران زمین شهر تهران در سال 1396 می باشد. روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس بوده و تعداد نمونه 108 نفر می باشند. داده ها با پرسشنامه ای 27 گویه ای جمع آوری شدند و سپس با کمک نرم افزار SPSS و SMARTPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین بر کیفیت خدمات تاثیر مثبتی دارد و عملکرد تیم به عنوان یک متغیر میانجی تاثیرگذار می باشد.

مدير گروه مديريت صنعتي

دانشكده مديريت و حسابداري پردیس فارابی

آقای دکتر میثم شهبازی، طی حکمی از سوی دکتر غلامرضا جندقی، رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران، به مدت دو سال به سمت مدير گروه مديريت صنعتي دانشكده مديريت و حسابداري این پردیس منصوب شدند. در حکم ایشان آمده است: «با سلام و احترام؛ با توجه به پيشنهاد دانشكده مديريت و حسابداري و موافقت معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه مديريت صنعتي دانشكده مديريت و حسابداري منصوب مي‌شويد. اميد است با توكل به پروردگار متعال و همياري همكاران دانشگاهي فرهيخته، مؤمن و متعهد در انجام وظايف محوله و در جهت اعتلاي سطح علمي دانشگاه موفق ومؤيد باشيد». .

سرپرست معاونت اداری و مالی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

با حکم دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رییس محترم دانشگاه تهران، دکتر میثم شهبازی به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی پردیس فارابی منصوب شدند. متن حکم ایشان به این شرح است: احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم رئیس محترم پردیس فارابی به موجب این حكم با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی به‌عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی پردیس مذكور دانشگاه تهران، منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، كارآمد، فعال، مؤمن و متعهد و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید. از جنابعالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حركت به سمت دانشگاه كارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یاری فرمائید. .

تجارب علمی و پژوهشی

ارائه مدلی برای بررسی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری زنجیره تأمین

مورد مطالعه:شرکت کفش طلوع پیام ایرانیان

در بازار رقابتی امروز، توسعه فن آوری اطلاعات، افزایش انتظارات مشتریان، جهانی شدن اقتصاد و دیگر اولویت های رقابتی مدرن، سازمانها را وادار به تغییر کرده است بهطوریکه رقابت میان شااارکتها، جای خود را به رقابت میان شرکتها وزنجیرهتأمین آنها دادهاسااتا از این رو سازمان ها برای مقابله با چنین تغییراتی ناچارند تا در عملیات، اتحادها، شراکتها و ا ستراتژی های خود تجدیدنظر نمایندا در اقت صاد رو به ر شد ایران، رقابت پذیری زنجیرهتأمین) SCC ( یکی از قویترین ابزارها و بهترین راهکارها برای مقابله با مسائل پیش روی سازمانها در چنین محیط رقابتی استا هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلیبهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری در صنعت کفش استا داده ها از 28 نفر از کارکنان، کارشناسان و خبرگان شرکت کفش پیام -بزرگترین صادرکننده کفش کشاور در سال 8102 - جمعآوری گردید و تأثیر چهار عامل مختلف اعم از مدیریت زنجیرهتأمین سبز، شراکت زنجیرهتأمین، رویکرد توسعه پایدار در بخشبندی تأمینکننده و قابلیتهای فرآیندی مدیریت دانش بر رقابتپذیری زنجیرهتأمین مورد برر سی و آزمون قرار گ رفتا بهمنظور تحلیل دادهها و ت ست مد پی شنهادی پژوهش، روش حدأقل مربعات جزئیPLS مورد استفاده قرار گرفتت .

ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با استفاده از مدل پابن لاسو و تحلیل پوششی داده ها

عنوان پایان نامه مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی

چکیده: با توجه به اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد در شناسایی واحدهای کارا و ناکارا و شناسایی نقاط قوت و ضعف هرکدام از این واحدها و برنامه‌ریزی برای بهبود این واحدها در جهت افزایش کارایی آن‌ها، در این پژوهش نیز تلاش شده است که بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ازلحاظ میزان کارایی آن‌ها، ارزیابی و پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد بیمارستان‌ها ارائه گردد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است. داده‌ها از طریق بررسی اسناد سازمانی گردآوری گردیده. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل پابن لاسو و همین‌طور تحلیل پوششی داده‌ها در دو مدل BCC و CCR خروجی محور انجام گرفته است و سپس با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده‌ها به تحلیل خوشه‌ای داده‌ها پرداخته شده و بیمارستان‌ها را در چهار خوشه با توجه به کارایی آن‌ها دسته‌بندی شده اند، با توجه به تفاوت مشاهده‌شده بین دسته‌بندی مدل پابن لاسو و خوشه‌بندی حاصل از نتایج تحلیل پوششی داده‌ها و با توجه به پیشینه‌ی عملی قوی تحلیل پوششی داده‌ها و همین‌طور دقت زیاد این روش در تحلیل داده‌ها، این مدل به‌عنوان مدل انتخابی برای نتیجه‌گیری اصلی انتخاب شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های حاصل از تحلیل پوششی داده‌ها نشان داده است که تنها 23 درصد از بیمارستان‌های موردمطالعه کارا بوده و شامل هشت بیمارستان از 35 بیمارستان می‌باشد و بیمارستان‌های الگو برای بهبود کارایی هرکدام از بیمارستان‌های غیرکارا مشخص شده است و خوشه‌ها بر اساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه‌ای، از کاراترین خوشه به ناکاراترین خوشه به ترتیب مشخص گردیده است و در آخر پیشنهادهایی جهت بهبود کارایی بیمارستان‌ها و همین‌طور تحقیقات آتی ارائه گردیده است. .

راهنمایی پایان نامه: ارائه مدلی برای رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی

در ایران با استفاده از AHP و TOPSIS فازی

(مورد مطالعه: کسب و کارهای فعال در حوزه فروش آن لاین کالا)، ناصر رضاسلطانی، دانشگاه تهران، 1395/07/07 .

مشاوره پایان نامه

دانشگاه تهران 1394-1396

نقش منتورینگ در توسعه شغلی و پیشرفت کارکنان، زهره محب زاده، دانشگاه تهران، 1394/09/04 کاربرد تئوری تصویر در تبیین تصمیم گیری مصرف کننده با ملاحظات مسئولیت اجتماعی و ارزشهای محیطی، نیلوفر دیدری خمسه مطلق، دانشگاه تهران، 1394/11/29 بررسی تاثیر شخصیت برند بر جذابیت برند کارفرما، ملیحه کربلایی مجید، دانشگاه تهران، 1394/11/29 طراحی مدل پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، فهیمه میرزائی، دانشگاه تهران، .


بررسی سند چشم‌انداز حمل‌ونقل ریلی ایران با نگاهی به سند چشم‌انداز راه‌آهن هند

دکتر میثم شهبازی: مولف سند - چشم‌اندازی در مه

ترابران- سند چشم‌انداز و برنامه‌ریزی بلندمدت حمل‌ونقل ریلی، تبلور اهداف، ‌جهت‌گیری‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه این حوزه در یك دوره زمانی نسبتا بلندمدت به شمار می‌رود و از آنجا كه راهنمای عمل بخش‌های مختلف و ملاك تدوین برنامه‌های خردتر قرار می‌گیرد، دقت در تدوین آن از لحاظ شكلی و نیز پوشش محتوایی جامع آن براساس نیازمندی‌ها و اولویت‌های كشور، ‌اهمیت بسیاری دارد .

روش های ارتباطی با

دکتر میثم شهبازی

مدیریت اداری و مالی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

ایمیل

meisamshahbazi@ut.ac.ir

تلفن

00982536166289