سوابق حسین صفایی

بیلبورد متخصص

سوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

از 1388/01/01 تا 1392/07/19

کارشناس

شرکت مهندسین مشاور جامع ایران

کارشناس بخش جنگل

از 1392/01/01 تا ادامه دارد

مدرس

دانشگاه آزاد

آمار زیستی

1389/12/01

آزاد علوم و تحقیقات تهران: دکتری

رشته: مهندسی منابع طبیعی

گرایش: جنگلداری

1383/01/01

آزاد-چالوس: فوق ليسانس

رشته: مهندسی منابع طبيعي

گرایش: جنگلداري

1381/01/01

آزاد-چالوس: ليسانس

رشته: مهندسی منابع طبيعي

گرایش: جنگلداري

1389/01/01

1) مطالعه كمي و كيفي گونه نمدار در محدوده سين اكولوژي (سمينار ليسانس-1380)

1389/01/01

بررسي برخي خصوصيات مكانيك خاك و كاربرد آن در جاده هاي جنگلي (سمينار فوق ليسانس-1381)

1389/01/01

3) كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي (همايش كشاورزي و منابع طبيعي-باشگاه پژوهشگران جوان- بافت-1382)

1389/01/01

4) بررسي رابطه استقرار جوامع گياهي با ويژگيهاي لندفرمها (همايش جنگل- مرتع-صنعت ونگاهي به آينده - چالوس- 1383 )

1389/01/01

5) مطالعه زماني آماربرداري در جنگل (پايان نامه كارشناسي ارشد- 1383)

1389/01/01

6) Patterns Of Gap Disturbance In Natural Beech Forest In The North Of Iran(IUFRO-Romania-2006)

1389/01/01

7) Natural disturbance dynamics at small-scale of beech(Fagus Orintalis)stands in Caspian forests(IUFRO-Italy-2007)

1389/01/01

8) تنوع گونه اي گياهي در فرماسيون جنگلهاي معتدله(1385- همايش- نور)

1389/01/01

9) الگوي مکاني حفره هاي تجديد حيات در توده هاي مديريت شده و مديريت نشده در جنگلهاي طبيعي راش شرقي (مجله جنگل و صنوبر- چاپ شده-86)

1389/01/01

12) درآمدي بر متد رايپلي در آناليز الگوهاي مكاني(در دست چاپ-86)

1389/01/01

13) بررسي آلودگي زيست محيطي رودخانه سرد آبرود(همكاري در طرح تحقيقاتي- سازمان حفاظت محيط زيست- 85-86)

1389/01/01

14) بررسي علل عدم پايداري ديواره رودخانه دوهزار(همكاري در طرح تحقيقاتي- سازمان حفاظت محيط زيست - 85-86)

1389/01/01

15) بررسي تغييرات پوشش گياهي روي پروفيل طولي رودخانه سردآبرود(همکار طرح- طرح پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تنکابن- 85-86)

1389/01/01

16) The plant communities and site soil conditions in beech forests,Iran(IUFRO-Japan-2008)

1389/01/01

17) Investigation of beech regeneration in two different beech communities(IUFRO-Japan-2008)

1389/01/01

18) Quality categorization of Sardaberood river in different landscapes using fuzzy sets method(ECRR-Italy-2008)

1389/01/01

20) پهنه بندي کيفي رودخانه سردآبرود در لنداسکپهاي مختلف با استفاده از مجموعه هاي فازي(1387-چاپ شده-مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي-چالوس)

1389/01/01

22) تحليل کيفي آب رودخانه در شرايط متفاوت با استفاده از آناليز مولفه هاي اصلي(در دست چاپ-1387)

1389/01/01

...

1389/01/01

بررسی میزان دقت در پهنه بندی مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر چند زمانه(در دست بررسی)

[F_Date]

IUFRO

شرکت کننده

4

تماس با حسین صفایی

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن حسین صفایی به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://khaksamen.ir/about_us.html
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به حسین صفایی

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام