سوابق یدالله توان

بیلبورد متخصص

سوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

1392/08/15

ISI paper: Feed-splitting technique in the extractive distillation of CO2-ethane azeotropic process

213506_201311061345563836m34oyd4j3.changeto(pdf)

1392/06/06

ISI paper: Design of reactive distillation to produce high purity ethyl acetate J. of The Taiwan Institute of Chemical Engineers 44(2013)577-585

213506_2013082817363952323d00wx1sz.changeto(pdf)

1392/06/06

ISI paper: Reaction rate investigation by experimental study and fixed-bed reactor modeling for methanol to dimethyl ether (DME) reaction over γ-Al2O3 Energy Sources, Part A, In press

1392/06/06

ISI paper: Validation of experimental results through reactor modeling for catalyzed dehydration of methanol reaction Energy Sources, Part A, DOI:10.1080/15567036.2011.605432

1392/06/06

Conference: Methanol dehydration to produce dimethyl ether over modified HZSM-5 Nanofair2012- 9th International Nanotechnology Symposium-2012 Dresden, Germany

1392/06/06

ISI paper: From experimental tests to simulation studies of methanol dehydration to dimethyl ether reaction- part I: kinetic study Chemical Engineering and Processing: Process Intensification (2013), 10.1016/j.cep.2013.06.006

213506_2013082817401229194t4t3vkt5.changeto(pdf)

1392/06/06

ISI paper: From experimental tests to simulation studies of methanol dehydration to dimethyl ether reaction- part II: simulation and cost estimation Chemical Engineering and Processing: Process Intensification (2013), 10.1016/j.cep.2013.08.006

1392/06/06

ISI paper: A novel intensified reactive distillation process to produce pure ethyl acetate in one column- part I: parametric study Chemical Engineering and Processing: Process Intensification (2013), 10.1016/j.cep.2013.05.015

213506_20130828174225387vtjw9oi0mv.changeto(pdf)

1392/06/06

ISI paper: A novel integrated process to break the ethanol/water azeotrope using reactive distillation Separation and Purification Technology 118 (2013)455-462

213506_20130828174400918mqpfd2rwek.changeto(pdf)

1392/06/06

ISI paper: A novel application of reactive absorption to break the CO2-ethane azeotrope with low energy requirement Energy Conversion and Management 75(2013)407-417

213506_2013082817454146389s5t0k24c.changeto(pdf)

1392/06/06

BOOK: “Training of Aspen Hysys”, AEEIZH, Tehran, Published in 2012

تماس با یدالله توان

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن یدالله توان به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://IrExperts.ir/Site/213506
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به یدالله توان

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام