سوابق حسن باقری

بیلبورد متخصص

حيات

1391/01/09

مي گفت برو، زودتر برو، امّا به كجا؟ مي گفت آنجاكه همه مي روند،تو هم برو!!!!! مي گفت اين قدر اين پا وآن پا نكن ، به حرفم گوش بده و زودتربرو، اگه معطّل كني از اين قافله جا ميموني اون وقت يكّه و تنها مي شيها ،حالا از ما گفتن و ازتو نشنيدن. امّا از شما چه پنهون منم همچين بگي نگي بدم نميومدكه برم ولي احساس مي كردم يه دست قدرتمندي پاي دلمو بدجوري محكم گرفته و نمي ذاره برم ، اون جايي كه همه مي رن، نمي دونم چي بود امّا يه گرمي خاصّي تو اون دست احساس مي كردم ، يه گرمي محبّت، محبّت واقعي تقريباً يه چيزي تو مايه هاي محبّت پدرانه ولي خيلي از اون بالاتر. اين شدكه ايستادم و وقتي كه اين گرمي محبّت رو چشيدم ديگه هيچ نگفتم، سكوت كردم، چشمامم بستم و فكركردم..... سالهاگذشت امّا فكركردن من هنوز ادامه داشت و هنوز ادامه دارد.... مي خواستم بفهمم و بيابم كه «حيات»چيست؟ اين چه گوهري است و چه حقيقتي است و چه معنايي است كه اين قدرحيراني ، اين قدرسرگرداني و اين قدرشيدايي را به دنبال خود دارد؟ اين جا كدام وادي است كه آنهايي كه مي خواهند به اين وادي قدم گذارند مي بينندكه در اين جا بي جرم و بي جنايت چه سرها از بدن افتاده، امّا بازهم مي آيند و چه مشتاقانه هم مي آيند. خوشا براحوالشان و چقدرفاصله است ميان ما وآنها كه حقيقتاً شايسته است كه همةسال جامةعزا برتن كنيم به خاطراين «فاصله» نه به خاطرچيزديگري بگرييم آن هم گريه هاي بچّه گانه كه آخر به ثمرمي نشيند. چندي پيش ازيك دوست خردمند و بزرگواري شنيدم كه مي گفت: اگرانسان بخواهد به يك چيزبالا(ازنظرارزش)دست پيدا كند بايد از همان چيز در مراتب پايينترش دست بكشد. اگر يه كم با تعقّل روي اين جمله فكر كنيم مي بينيم كه همين طوراست و اين قاعده در زندگي ما ساري و جاري است امّا ممكنه اكثراً بهش توجّهي نداشته باشيم. ديدم اونهايي هم كه خواستن به مراتب والاي حيات دست پيداكنن ، ازمراتب پايين حيات دست كشيدن و اون وقتي كه دست يافتند به اون حيات والا و لذّتشو چشيدن، ديگه اونو با هيچ چيز عوض نكردند.
بیلبورد مرجع متخصصیندل نوشته اي ديگر...

1391/01/09

آن گاه كه در تاريكي شب ، همه در بستر خفته بودند من بيدار بودم و ازهمة آنها كه خواب بودند خسته تر ولي چه چيز مرا در آن تاريكي شب و با وجود آن همه خستگي بيدار نگه داشته بود و خواب را از چشمان من گرفته بود؟ شبهاي زيادي بدين سان بر من گذشتند. تا دقايقي ديگر خورشيد طلوع خواهد كرد و من با صداي كوك ساعت از خواب بيدار شده ام و آمادة خواندن نماز هستم. تن خاكي خود را در جهتي به نام قبله قرار داده ام امّا فكرم، ذهنم قلبم دركجاست و به كدام سو روانه شده؟، اين گرهي است كه قبل از نماز بايد باز شود. من كه هنوز حضور پر مهر يار مهربان را آن طور كه بايد و شايد حس نكرده ام و خم ابروي دلدار مرا به سوي خود نكشانده، پس به كدامين قبله نماز مي كنم؟آيا بر سنگ وگل يا بر عقايد پوچ و باطل؟ من كه مي پندارم منم ، مني كه در منيّت خودم به دام افتاده ام چگونه پر پرواز به كوي يار را خواهم يافت؟ وجود حباب، از آن هوايي است كه در سر دارد. هوا را كه از سر به در نمود متّصل به دريا مي شود و عين دريا مي شود. آنگاه كه من براي خودم وجودي مي پندارم پس ناگزير در پي افزون نمودن اين وجود و تحصيل جان خواهم بود و همچون خضر در تاريكي ها به دنبال آب حيات مي گردم تا هرگز نميرم و هميشه بمانم. امّا گاهي صداي قهقهة خنده اي گوشم را پر مي كند. ديوانگان عشق يار هستند كه بر ما مي خندند كه اي بي خبران در پي چه هستيد؟ جان مي خواهيد و نمي دانيد كه بايد: جان به جانان دهيد تاهمه جان شويد مني كه پنداشته ام در اين مسير سنگلاخ و پرپيچ و خم اين دنيا خودم به پاي خودم مي روم چگونه مي توانم رشته دوست را بر گردنم احساس كنم و اين را دريافته ام كه همة دردها و بلاهايي كه بر سر انسانهايي چون ما مي آيد تاوان كسب همين احساس است. احساسي كه حقيقت دارد و بايد در ما به تعيّن برسد. يك بارقه از نور جمال دلدار در اين عالم چنان غوغا و غلغله اي را به پا كرده كه صاحبان فكر و خرد و فعّالان عرصة تحقيق، سر از پا نشناخته، همه عمر را به پاي دريافت پاره اي از اين نور نهاده اند و آخرالامر هم اعتراف بر حيراني خويش مي نمايند. امّا خوشا بر احوال آنانكه كه طالب كل اين نور هستند و به كل اين عالم كه جزء حقيري از آن كل است اكتفا نمي كنند و فقط مقصود و مطلوبشان اوست ، كه فقط اوست كه كلّ است و كامل است و تمام است و يگانه است. عزّت و آرامش، دو گوهري كه خيلي از متفكّرين و دانشمندان به دنبال آن در عمق تاريك بحر اين دنيا و در ورق ورق كتابها به دنبال آن هستند و گروهي ديگر هم با قدرت و ثروت و چه و چه مي خواهند آنها را به دست آورند امّا مگر مي شود كه اين دنياي دني توان عزّت بخشي را داشته باشد و اين نهاد ناآرام هستي توان آرام بخشي پيدا كند؟ زهي تأسّف كه ما براي يافتن قرار، به وادي پا گذاشته ايم كه بي قراري در آنجا موج مي زند. نمي دانم كي من اين نكته را با تمام وجودم باور خواهم كرد كه: فقط اوست كه آرام بخش قلبهاي ماست. مصاحبت و همنشيني ما معمولاً با كساني است كه غبار علايق دنيوي جسم و روح و عقل و قلب آنها را پوشانده است و حال مغشوش و افسردة آنها در هر انجمني كه باشند مي تواند باعث افسردگي فضاي آن انجمن شود. نيستيم به دنبال خرّم دلان و نيستيم طالب همنشيني با آن هدهد مسلكاني كه شوق ديدار فرّ سليماني را در قلب موري حقير زنده مي كنند. گروهي هم به كناري نشسته ايم در ساية مرگبار يأس ابليس و ذكر «او كجا و ما كجا» را تكرار مي كنيم و قدمي از قدم بر نمي داريم. امّا عقل عاشق مي گويد كه نبايد نشست به قدر وسع بايد كوشيد و دست طلب را براي دريافت انوار الهي و عنايات و توجّهات باريتعالي بايد دراز نمود كه ميزان زاد و توشة هر كس به اندازة همّت اوست در مسير طلب. (تزوّدوا فانّ خيرالزّاد التّقوي) تا آنجا كه مي دانيم و مي توانيم بايد بكوشيم البته و صد البته فراموش نكنيم و حتّي يك لحظه هم از اين حقيقت غفلت نكنيم كه اين دانستن و توانستن و كوشيدن هم از فيض اوست. چه بسيارند كه مي پندارند مي دانند امّا نمي دانند كه آنچه مي دانند جز مشتي موهومات چيز ديگري نيست همچون شخصي كه در ظلمات پاي فيل را لمس مي كند و آن را ستوني مي پندارد حال بايد از آنها پرسيد آيا فيل همان ستون است؟ پس بايد اوّل تاريكي هاي وهم و شك را با نور معرفت و يقين از بين ببريم تا ببنيم آنچه را كه هست و در يابيم آن چه را كه حقيقت دارد. وادي عشق وادي تقرّب به معشوق است با قرباني كردن هوسها و آرزوها و عاشق آن كسي است كه خواستهاي خود را در خواست معشوق نهاده است پس ديگر ردّ و قبول ديگران در نظر او به چشم نمي آيد تا چه رسد كه مهم باشد....
بیلبورد مرجع متخصصینسوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

از 1374/11/19 تا ادامه دارد

دبير

آموزش و پرورش

تدريس

1378/03/19

اراك: ليسانس

رشته: دبيري زيست

گرایش: دبيري

1388/04/19

ICDL

ضمن خدمت آموزش و پرورش

عالي

تماس با حسن باقری

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن حسن باقری به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://qomzist3.blogfa.com
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به حسن باقری

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام