سوابق shabnam shirvani

بیلبورد متخصص

برداشتی از یک داستان قدیمی - به قلم شبنم شیروانی

1390/07/05

آورده اند که شمس تبریزی در بازارچه ای گنجشککی زخمی در خون تپیده همی دید بر زمین ، که نفسها به تواتر آمده جان می باخت .شمس خم شد و گشنجشک همی بگرفت به سر انگشت مهربانی ،بنواختش نوازشی و نفسی مسیحایی در وی فوت نمودند به طرفه العینی پرنده ی زخمی بال چون یال برافراشت و پرواز همی کرد .جماعتی این معجزه بدیدندی و مشتاق در پی شمس تبریزی روان همی گشت . مصاحبی هم دوش و قرین شمس اشارتی به جماعت کرد و رو به شمس عرض کرد : یا شمس !نگاه کن چه بسیار یارانی در پی ات روانند . شمس بگفتا حال تو نگاه کن ،در حال باد و بروتی در غبغب انداخت و صوتی نابهنجار از خویش چنان پراکند که جماعت مشتاق را خوش نیامد و بهتی فزون در گرفتشان با ولوله ای از دور شیخ متواری همی گشتند. شیخ مصاحب را چشمکی میهمان نمود ی.بگفتا : جماعتی چونین که به ب ِرری در پی روانند و به ت ِرری گریز پا و دوان ، نه یار شاطر که بار خاطرند. برداشتی از یک داستان قدیمی به قلم شبنم شیروانی
بیلبورد مرجع متخصصینسوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

1389/07/01

شیراز: دانشجو

رشته: IT

گرایش:

تماس با shabnam shirvani

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن shabnam shirvani به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://shabnamshirvani.blogsky.com/
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به shabnam shirvani

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام