سوابق mohammad mortazavi

بیلبورد متخصص

10 نكته درباره مغز آقايان

1391/12/22

آیا درک چیزهایی که در ذهن شوهرتانمی گذرد، برایتان سخت است؟ این کار برایتان ساده تر خواهد شد اگر این ۱۰نکته را که دانشمندان در مورد مغز مردان کشف کرده اند، بدانید. مغز مرد درطول زندگی اش تغییر وتحول پیدا می کند... هر زنی برای انتخاب جفتی برای ادامه زندگی،باید این چیزها را بداند. ۱) مردان احساساتی ترند گرچه تصور عمومیاین است که زنان احساسی تر ازمردان هستند، اما پژوهش ها نشان داده است که نوزادان پسر نسبت به نوزاداندختر واکنشهای عاطفی بیشتری از خود نشان می دهند. یک بررسی در سال ۲۰۰۸نشان داد که مردان در بزرگسالی نیز واکنش های عاطفی را با شدت بیشتری بروزمی دهند. البته پیش از آنکه از عواطفشان در موردی آگاه شوند. ۲) مردان در برابر تنهایی حساس ترند گرچه تنهایی می تواند برای سلامت مغز هر کسیزیانبار باشد، اما مردان سالمند نسبت به آن خیلی آسیب پذیرترند. مردان نسبتبه زنان کمتر برای برقراری ارتباط تلاش می کنند،در نتیجه تنهاییآنهاتشدید می شود و این تنهایی اثر آسیب رسانی را بر مدارهای اجتماعی مغزشانباقی می گذارد. ۳) مردان بر حل مسائل متمرکزند با اینکه بسیاری از بررسی ها نشان می دهند زناننسبت به مردان احساس همدلی بیشتری از خود بروز می دهند اما ممکن است قضیهبه این سادگی نباشد؛ ممکن است سیستم همدلی مغز مردان هنگامی که شخصی تحتاسترس قرار دارد یا مشکلی را ابراز می کند، به سرعت عمل نکند، اما بخشی ازمغز که مسوول «حل مسائل» است،به سرعت عکس العمل نشان می دهد و باعث کمکرساندن مردان به دیگران می شود. ۴) مغز مردان برای خیره شدن به زنان برنامه ریزی شده است هورمون تستوسترون را به پرخاشگری و خصومت ارتباطمی دهند اما این هورمون مسوول میل جنسی هم هست و مردان نسبت به زنان ۶برابر بیشتر از این هورمون در خونشان دارند. دانشمندان دریافته اند اینهورمون بخش تسلط بر رفتارهای تکانه ای و غریزی را مختل می کند. گرچه اینموضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد، اما می توان گفت مردان درست مثلهواپیمایی که روی دستگاه «خلبان خودکار» قرار گرفته باشد، به زنان خیره میشوند و در عین حال وقتی زن از میدان دیدشان خارجشد،او را فراموش میکنند. ۵) مردان از قلمروشان دفاع می کنند بخشی از غریزه مردانه، دفاع از قلمرواست. گرچهدر مورد انسان ها باید پژوهش های بیشتری انجام شود، اما در پستاندارانمذکر، بخشی از مغز که مسوول «دفاع از قلمرو» است، از بخش مشابه درپستانداران مؤنث بزرگ تر است. با اینکه زنان نیز دارای حس مالکیت هستند،اما مردان با احتمال بیشتری ممکن است هنگامی که زندگی عشقی یا قلمرو شان درمعرض تهدید قرار می گیرد، پرخاشگری کنند. ۶) مردان از سلسله مراتب فرماندهی استقبال می کنند مردان هنگامی که سلسله مراتب قدرت حالت ناپایداریدارد، احساس اضطراب می کنند اما سلسله مراتب فرماندهی ثابت و پایدار،مانند نیروهای نظامی یا محیط های کاری، تستوسترون آنها را کاهش می دهد وپرخاشگری شان را مهار می کند. ۷) مغز مردان واقعا در طول زمان بالغ می شود اشتغال خاطر با سلسله مراتب قدرت که از سنینبسیار پایین (حدود ۶ سالگی) آغاز می شود، برانگیزاننده رقابت میان مرداناست و به همین دلیل مدام به هم متلک می گویند. البته بروز پرخاشگری کلامیبسیار بهتر از نمود عملی بیرونی آن است. بررسی های روان شناختی نشان دادهاند که با افزایش سن، علاقه مردان به برتری طلبی کاهش می یابد و در عوضتوجه بیشتری به رابطه هایشان و بهبود روابط اجتماعی پیدا می کنند. احتمالااین تغییر مردان، تا حدی به کاهش تدریجی میزان تستوسترون با افزایش سنمربوط است. ۸) مغز مردان برای پدر شدن آمادگی پیدا می کند مغز مردان چند ماه پیش از اینکه پدر بشوند، برایهمکاری با همسرشان آمادگی پیدا می کند. یک بررسی در سال ۲۰۰۰ نشان داد کهپدران آینده تغییراتی هورمونی را پشت سر می گذارند؛ هورمون پرولاکتین شانبالا می رود و هورمون تستوسترونشان کاهش پیدا می کند و به این ترتیباحتمالا رفتار پدرانه در آنها تقویت می شود. ۹) شیوه بازی مردها با بچه ها یشان فرق می کند شیوه بازی پدرها با بچه ها خاص خودشان است. شیوهآنها در انجام بازی های مبارزه جویانه، دارای خودانگیختگی بیشتر وبرانگیزاننده، به یادگیری بهتر کودکان کمک می کند، به آنها اعتماد به نفسبیشتری می دهد و آنها را برای دنیای واقعی آماده می کند. بررسی ها نشانداده احتمال بروز رفتارهای پرخطر جنسی در کسانی که پدرهایشان توجه زیادی بهآنها داشته اند، کمتر است. ۱۰) مغز مردان و مسأله ازدواج زنان می خواهند استقرار پیدا کنند و مردان میخواهند خانواده دار و بچه دار شوند. نتایج یک بررسی که در سال ۲۰۰۷ انجامشد، نشان می دهد خیانت های مردان با احتمال بیشتری پیش از ۳۰ سالگی رخ میدهد. پس از این سن، آنها معمولا بر تامین نیازهای خانواده شان متمرکز میشوند.
بیلبورد مرجع متخصصیندستور درمانی برای رفع افسردگی

1392/01/20

قرص روغن ماهی(امگا 3)80عدد ،2عدد بعداز صبحانه میل شود.( ترجیحاً کپسول ها با یک لیوان عرق بادرنجویه میل شود). استقدوس 2 بسته، پودر بادرنجبویه 1 بسته، صبح و عصر از هر کدام 2 قاشق غذاخوری با 5/1 لیتر آب جوش در قوری دم کرده و با یک قاشق عسل میل شود. توجه:افرادی که قند خون یا آلرژی دارند از مصرف عسل خودداری نمایند. غذادرماني1(برای تقویت عمومی): شير جوشیده ولرم يک ليوان، عسل 1 قاشق مرباخوري، آب زعفران سه قاشق غذاخوري، مالت يک قاشق مرباخوري، بارهنگ يک قاشق مرباخوري، پودر گرده گل زنبور عسل يک قاشق مربا‌خوري، پودر سه مغز يک قاشق مرباخوري، مخلوط کرده هر روز صبح ناشتا ميل شود. طرز تهيه آب زعفران: نيم مثقال زعفران را در يک بطري ريخته، نيم ليتر آب جوش به آن اضافه کرده، دريخچال نگهداري شود.( هربار 2 قاشق غذاخوری آب زعفران به دم کرده اضافه و میل شود). غذادرماني2:هر روز نيم کيلو قلم شتر با يک قاشق مرزه خشک و 3 ليوان آب در زودپز بپزد، پس از بخار شدن نصف آب، در يخچال نگهداري شده، چربي روي آن گرفته و دور ريخته شود، باقيمانده به صورت سوپ ميل شود. غذادرمانی 3: 100 گرم ميگو يا گوشت مرغ پوست کنده يا گوشت قرمز بدون چربي، روي توري کباب کرده، با يک تکه سنگک برشته ميل شود. توجه:کسانیکه کم خوابی یا خوابهای پریشان یا خواب سبک دارندروغن بادام شيرين ، هر شب موقع خواب (بزرگسالان 5 قطره و کودکان 2 قطره) به ملاج(محل مسح سر) چکانده، ماساژ دهند. هرشب موقع خواب یک لیوان شیر میل کنید. هر روز يک مشت (50 گرم) مویز (کشمش سياه) با 10 عدد پسته خام ميل شود. درصورتی که پس از مصرف داروها احساس گرمی زیاد داشتید، برای تعدیل مزاج عرق کاسنی یا گلاب میل کنید. دستورات عملی:سعی کنید تنها نباشید.باافراد منفی باف و دلشکسته رفت وآمد نکنید.درمراسمی که حزن واندوه زیاداست شرکت نکنید. هر روز ورزش(حتما به صورت گروهی) به مدت 1 ساعت داشته باشید.حل جدول به صورت گروهی داشته باشید.کارهای نیمه تمام خودرا حتما دنبال کرده و تمام کنید. اديـسون می گويد:" اغلب کسـانیکه شکست می خـورند در یک قـدمی پیـروزی کـار را رهـامی کنند." ضمن تلاش فراوان برای رسیدن به کمال حتما باید ازوضع موجود خود راضی باشید.دراین صورت افسوس گذشته را نخواهیدخورد. بعداز هر نماز تسبیحات حضرت زهرا(س) و ذکر الحمدالله( یعنی من خوب هستم) را داشته باشید. با خدا آشتی کرده و حتماً نماز بخوانید. نماز عاشقانه یا نماز شب را بخوانید و پس از گفتن مشکلات و گرفتاری های خود از او برای حل آنها کمک بخواهید. سازنده انسان و جهان در قرآن می فرماید: هرکس نماز نخواند زندگی او را می پیچانم و آرامش را از او می گیرم، با زبان خود درخواستهایتان را از من بخواهید پس من اجابت می کنم. زالودرمانی: با مشورت طبیب پشت هر گوش 3 عدد زالو انداخته شود.( زالودرمانی در رفع اسپاسم عروق مویرگی مغز بسیار موثر است). موارد مفید برای شما: زنجبیل، خاکشیر، عناب، سکنجبین، کاهو، انجیر، برگه زردآلو، انگور، گلابی، هویج، کدوحلوایی، آناناس، انبه، طالبی، توت شیرین، بادام، سمنو، کنجد، زرده تخم مرغ، گوشت شتر، گوسفند، کبک، بلدرچین، بوقلمون، میگو، شربت کامبوجا، گلاب، زعفران، مالت جو، شلغم. موارد مضر برای شما: ترشی و سرکه، ماست، کشک، دوغ، عدس، ماش، باقلا، بادمجان، سیر، کلم، غوره، کیوی، گشنیز، سماق، چقندر، گوشت گاو، بز، ماهی، گوجه فرنگی، آلبالو، گیلاس، سیب، انار و پرتقال ترش.
بیلبورد مرجع متخصصینسوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

از 1386/07/01 تا 1386/12/29

مدیر داخلی

کانون تبلیغاتی

از 1387/01/01 تا 1387/08/30

روابط عمومی

کانون تبلیغاتی

از 1390/03/01 تا ادامه دارد

بخش فارغ التحصیلان

مرکز حوزوی و دانشگاهی

1392/06/30

علمی کاربردی تهران: كارشناسي

رشته: هنر/ مديريت

گرایش: امور فرهنگي

1386/08/10

علمی کاربردی: كارداني

رشته: هنر

گرایش: گرافيك رايانه

1393/02/20

MBA سطح یک

فنی و حرفه ای تهران

92

1393/06/22

HTML & CSS

جهاد دانشگاهی

1383/06/10

فتوشاپ

فنی و حرفه ای

85

تماس با mohammad mortazavi

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن mohammad mortazavi به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://IrExperts.ir/Site/274277
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به mohammad mortazavi

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام