(رئیس حسابرسی داخلی) شرکت نقش اندیشان نامی
(خدمات مشاوره، ممیزی و صدور گواهینامه سامانه های مدیریتی) شرکت قصر اندیشه آریا
(عنوان بازرس قانونی) ارایه ی طرح های پیشنهادی سودمند و بهینه به مراکز مختلف به عنوان مثال
(دانشگاه آزاد اسلامی) طرح "صدور مدرک فارغ التحصیلی الکترونیکی" ارسال شده به ریاست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انتشارات پیک علوم
(مدیر مسئول حسابداری)" /> (رئیس حسابرسی داخلی) شرکت نقش اندیشان نامی
(خدمات مشاوره، ممیزی و صدور گواهینامه سامانه های مدیریتی) شرکت قصر اندیشه آریا
(عنوان بازرس قانونی) ارایه ی طرح های پیشنهادی سودمند و بهینه به مراکز مختلف به عنوان مثال
(دانشگاه آزاد اسلامی) طرح "صدور مدرک فارغ التحصیلی الکترونیکی" ارسال شده به ریاست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انتشارات پیک علوم
(مدیر مسئول حسابداری)"> (رئیس حسابرسی داخلی) شرکت نقش اندیشان نامی
(خدمات مشاوره، ممیزی و صدور گواهینامه سامانه های مدیریتی) شرکت قصر اندیشه آریا
(عنوان بازرس قانونی) ارایه ی طرح های پیشنهادی سودمند و بهینه به مراکز مختلف به عنوان مثال
(دانشگاه آزاد اسلامی) طرح "صدور مدرک فارغ التحصیلی الکترونیکی" ارسال شده به ریاست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انتشارات پیک علوم
(مدیر مسئول حسابداری)"> (رئیس حسابرسی داخلی) شرکت نقش اندیشان نامی
(خدمات مشاوره، ممیزی و صدور گواهینامه سامانه های مدیریتی) شرکت قصر اندیشه آریا
(عنوان بازرس قانونی) ارایه ی طرح های پیشنهادی سودمند و بهینه به مراکز مختلف به عنوان مثال
(دانشگاه آزاد اسلامی) طرح "صدور مدرک فارغ التحصیلی الکترونیکی" ارسال شده به ریاست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انتشارات پیک علوم
(مدیر مسئول حسابداری)"> (رئیس حسابرسی داخلی) شرکت نقش اندیشان نامی
(خدمات مشاوره، ممیزی و صدور گواهینامه سامانه های مدیریتی) شرکت قصر اندیشه آریا
(عنوان بازرس قانونی) ارایه ی طرح های پیشنهادی سودمند و بهینه به مراکز مختلف به عنوان مثال
(دانشگاه آزاد اسلامی) طرح "صدور مدرک فارغ التحصیلی الکترونیکی" ارسال شده به ریاست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انتشارات پیک علوم
(مدیر مسئول حسابداری)"> (رئیس حسابرسی داخلی) شرکت نقش اندیشان نامی
(خدمات مشاوره، ممیزی و صدور گواهینامه سامانه های مدیریتی) شرکت قصر اندیشه آریا
(عنوان بازرس قانونی) ارایه ی طرح های پیشنهادی سودمند و بهینه به مراکز مختلف به عنوان مثال
(دانشگاه آزاد اسلامی) طرح "صدور مدرک فارغ التحصیلی الکترونیکی" ارسال شده به ریاست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انتشارات پیک علوم
(مدیر مسئول حسابداری)"> (رئیس حسابرسی داخلی) شرکت نقش اندیشان نامی
(خدمات مشاوره، ممیزی و صدور گواهینامه سامانه های مدیریتی) شرکت قصر اندیشه آریا
(عنوان بازرس قانونی) ارایه ی طرح های پیشنهادی سودمند و بهینه به مراکز مختلف به عنوان مثال
(دانشگاه آزاد اسلامی) طرح "صدور مدرک فارغ التحصیلی الکترونیکی" ارسال شده به ریاست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انتشارات پیک علوم
(مدیر مسئول حسابداری)">

سوابق رضا توسلی

بیلبورد متخصص

سوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

از 1393/01/07 تا 1397/04/15

حسابرس ارشد

موسسه حسابرسی اندیشمندتدبیر

انجام حسابرسی مالی و مالیاتی

از 1392/02/07 تا 1393/12/10

حسابرس

موسسه حسابرسی اندیشمندتدبیر

انجام حسابرسی مالی و مالیاتی

از 1392/04/06 تا 1393/04/05

بازرس قانونی

شرکت قصراندیشه آریا(سهامی خاص)

انجام بازرسی قانونی و ارایه ی گزارش

از 1385/06/01 تا 1389/01/20

مدیر مسئول حسابداری

انتشارات پیک علوم

انجام کلیه ی فعالیتهای حسابداری

از 1397/07/01 تا ادامه دارد

رئیس حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی

شرکت محصولات کاغذی لطیف(سهامی خاص)

طبق منشور فعالیت کمیته حسابرسی داخلی و منشور حسابرسی داخلی

از 1397/07/01 تا ادامه دارد

مشاور بیمه و حسابرسی داخلی

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت ارقام گستر

انجام امور حسابرسی بیمه ای و مشاوره تخصصی و مشاوره فرآیند کنترل های داخلی

از 1396/04/15 تا ادامه دارد

عضو هیئت مریره

مجمع نمایندگان کارگران استان تهران

غیرموظف، حق حضور

1397/02/19

دانشگاه آزاد اسلامی: فوق لیسانس

رشته: حسابداری

گرایش: حسابداری

1392/11/19

دانشگاه آزاد واحد قدس: کارشناسی

رشته: حسابداری

گرایش: حسابداری

1388/03/10

دانشگاه آزاد واحد قدس: کاردانی

رشته: حسابداری

گرایش: حسابداری

1396/05/08

مقاله "بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر خلق پول توسط سیستم بانکی"

1395/11/04

مقاله "حسابرسی تقلب در عملیات حسابداری الکترونیک"

1395/07/04

مقاله "اثربخشی حسابرسی دولتی"

1395/03/02

کتاب "نامه مدیریت با رویکرد کنترل های داخلی"

1383/05/16

ICDL

سازمان فنی حرفه ای کشور

درجه کیفی خوب

1382/02/07

مسئول حقوق و دستمزد

سازمان فنی حرفه ای کشور

درجه کیفی خوب

1382/01/07

حسابداری عمومی مقدماتی

سازمان فنی حرفه ای کشور

درجه کیفی عالی

1383/03/12

حسابداری صنعتی تکمیلی

سازمان فنی حرفه ای کشور

درجه کیفی عالی

1384/06/17

حسابداری صنعتی تخصصی

سازمان فنی حرفه ای کشور

درجه کیفی خوب

1385/10/10

کمک حسابرس

جامعه حسابداران رسمی

درجه کیفی عالی

1391/05/02

حسابرس

جامعه حسابداران رسمی

درجه کیفی عالی

1393/10/12

حسابرس ارشد

جامعه حسابداران رسمی

درجه کیفی خوب

1393/12/02

CRM

آریا همراه سامانه

درجه کیفی خوب

1394/02/05

ERP

آریا همراه سامانه

درجه کیفی خوب

تماس با رضا توسلی

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن رضا توسلی به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://IrExperts.ir/Site/301290
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به رضا توسلی

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام