سوابق مهرداد امیری مقدم

بیلبورد متخصص

گربرسرنفس خودامیری،مردی برکوروکر،ارنکته نگیری مردی

1393/02/09

گر بر سر نفس خود امیری، مردی بر کور و کر، ار نکته نگیری، مردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگیری، مردی نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود حال من از اقبال تو فرخنده شود وز غیر تو هر جا سخن آید به میان خاطر به زار غم پراگنده شود با داده قناعت کن و با داد بزی در بند تکلف مشو، آزاد بزی در به ز خودی نظر مکن، غصه مخور در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل این غم، که مراست کوه قافست، نه غم این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل در منزل غم فگنده مفرش ماییم وز آب دو چشم دل پر آتش ماییم عالم چو ستم کند ستمکش ماییم دست خوش روزگار ناخوش ماییم ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو وی گریهٔ طفل بی گناه از غم تو افغان خروس صبح گاه از غم تو آه از غم تو! هزار آه ازغم تو! از کعبه کلیسیا نشینم کردی آخر در کفر بی‌قرینم کردی بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست ای عشق، چه بیگانه ز دینم کردی! چرخ کجه باز، تا نهان ساخت کجه با نیک و بد دایره درباخت کجه هنگامهٔ شب گذشت و شد قصه تمام طالع به کفم یکی نینداخت کجه در رهگذر باد چراغی که تراست ترسم که: بمیرد از فراغی که تراست بوی جگر سوخته عالم بگرفت گر نشنیدی، زهی دماغی که تراست! با آن که دلم از غم هجرت خونست شادی به غم توام ز غم افزونست اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب هجرانش چنینست، وصالش چونست؟ جایی که گذرگاه دل محزونست آن جا دو هزار نیزه بالا خونست لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند مجنون داند که حال مجنون چونست؟ بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد با وصل تو کس چو من بد آموز مباد روزی که ترا نبینم آن روز مباد جز حادثه هرگز طلبم کس نکند یک پرسش گرم جز تبم کس نکند ورجان به لب آیدم، به جز مردم چشم یک قطرهٔ آب بر لبم کس نکند در جستن آن نگار پر کینه و جنگ گشتیم سراپای جهان با دل تنگ شد دست ز کار و رفت پا از رفتار این بس که به سر زدم و آن بس که به سنگ
بیلبورد مرجع متخصصینگربرسرنفس خودامیری،مردی برکوروکر،ارنکته نگیری مردی

1393/02/09

گر بر سر نفس خود امیری، مردی بر کور و کر، ار نکته نگیری، مردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگیری، مردی نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود حال من از اقبال تو فرخنده شود وز غیر تو هر جا سخن آید به میان خاطر به زار غم پراگنده شود با داده قناعت کن و با داد بزی در بند تکلف مشو، آزاد بزی در به ز خودی نظر مکن، غصه مخور در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل این غم، که مراست کوه قافست، نه غم این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل در منزل غم فگنده مفرش ماییم وز آب دو چشم دل پر آتش ماییم عالم چو ستم کند ستمکش ماییم دست خوش روزگار ناخوش ماییم ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو وی گریهٔ طفل بی گناه از غم تو افغان خروس صبح گاه از غم تو آه از غم تو! هزار آه ازغم تو! از کعبه کلیسیا نشینم کردی آخر در کفر بی‌قرینم کردی بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست ای عشق، چه بیگانه ز دینم کردی! چرخ کجه باز، تا نهان ساخت کجه با نیک و بد دایره درباخت کجه هنگامهٔ شب گذشت و شد قصه تمام طالع به کفم یکی نینداخت کجه در رهگذر باد چراغی که تراست ترسم که: بمیرد از فراغی که تراست بوی جگر سوخته عالم بگرفت گر نشنیدی، زهی دماغی که تراست! با آن که دلم از غم هجرت خونست شادی به غم توام ز غم افزونست اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب هجرانش چنینست، وصالش چونست؟ جایی که گذرگاه دل محزونست آن جا دو هزار نیزه بالا خونست لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند مجنون داند که حال مجنون چونست؟ بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد با وصل تو کس چو من بد آموز مباد روزی که ترا نبینم آن روز مباد جز حادثه هرگز طلبم کس نکند یک پرسش گرم جز تبم کس نکند ورجان به لب آیدم، به جز مردم چشم یک قطرهٔ آب بر لبم کس نکند در جستن آن نگار پر کینه و جنگ گشتیم سراپای جهان با دل تنگ شد دست ز کار و رفت پا از رفتار این بس که به سر زدم و آن بس که به سنگ
بیلبورد مرجع متخصصینسوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

از 1372/02/20 تا 1374/02/20

کارشناس فنی

خودکفایی جنوبشرق کشور

خدمت نظام وظیفه

از 1374/03/16 تا 1374/04/20

کارشناس دفترفنی

سازمان منطقه آزادکیش

محاسبه-نظارت واجرای ساختمانهای جزیره کیش

از 1374/04/20 تا 1381/02/31

کارشناس ارشد سازه

دانشگاه باهنرکرمان

محاسبه-نظارت-اجرای ساختمانهای دانشگاه

از 1381/04/20 تا 1386/02/31

کارشناس معماری وشهرسازی

دفترفنی استانداری کرمان

تهیه حریمها ومحدوده های قانونی شهرهاوروستاها

از 1386/02/31 تا 1386/10/30

کارشناس مسئول راه وساختمان

دفترفنی استانداری کرمان

کنترل ونظارت طرحهای عمرانی

از 1386/10/30 تا 1387/06/31

معاون مدیرکل فنی

دفترفنی استانداری کرمان

برنامه ریزی وکنترل پروژها

از 1387/07/01 تا 1390/12/29

مدیر مسکن وساختمان

اداره کل راه وشهرسازی

برنامه ریزی واجرای پروژه های تامین مسکن

از 1390/01/01 تا 1392/04/31

کارشناس مسئول راه وساختمان

اداره کل فنی استانداری کرمان

بررسی مشکلات مسکن-نظارت بازسازی زلزله بم

از 1392/05/01 تا ادامه دارد

رییس گروه حوادث غیرمترقبه امدادونجات

مدیریت بحران استان کرمان

پیشگیری-آمادگی-امدادونجات_بازسازی وبازتوانی

1371/06/29

دانشگاه باهنرکرمان: مهندسی عمران

رشته: مهندسی عمران

گرایش: عمران

1378/09/12

کرمان: کارشناسی ارشد سازه

رشته: مهندسی عمران

گرایش: سازه

1392/12/20

جايگاه سياست درتدوين و اجراي ضوابط و مقررات براي ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري

1382/12/20

بررسی اثر پروفیلهای بازشوهادرفرکانس ارتعاش ساختمان

1379/02/20

مقاله بررسی اثرپارامترهای هندسی قاب فولادی خمشی دوبعدی برشکل پذیری

1378/09/12

مقاله:مقایسه تحلیلی ضریب رفتار قابهای فولادی دوبعدی بامهاربندیهای مختلف

1376/11/15

بازرسی جوش

فنی حرفه ای

100

1381/05/01

آموزش کشت گلخانه ای

فنی حرفه ای

100

1381/05/01

بررسی طرحهای عمرانی

کانون کارشناسان دادگستری استان کرمان

100

[F_Date]

کنفرانس بین المللی اسکان بشر

شرکت کننده

1

[F_Date]

پنجمین کنفرانس بین المللی عمران ایران-مشهد-1379

شرکت کننده وارائه مقاله

1

[F_Date]

اولین کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید ساختمانی

شرکت کننده

1

[F_Date]

اولین جشنواره سازمانهای نظام مهندسی کشور-تهران

شرکت کننده/ارائه دهنده مقاله

1

تماس با مهرداد امیری مقدم

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن مهرداد امیری مقدم به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://IrExperts.ir/Site/303346
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به مهرداد امیری مقدم

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام